Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Diskutē par plānotajiem projektiem invaliditātes jomā | 12.07.2016.

Otrdien, 12. jūlijā, notika kārtējā Invaliditātes lietu nacionālās padomes (ILNP) sēde, kurā pārrunāti vairāki aktuālie jautājumi, tostarp, īstenotie un plānotie projekti invaliditātes jomā.

Labklājības ministrija (LM) iepazīstināja ar priekšlikumu attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti darba tiesisko aizsardzību. LM rosināja diskutēt par iespējamām izmaiņām Darba likuma 109.pantā, izslēdzot darba līguma uzteikšanas aizliegumu cilvēkiem ar invaliditāti, vienlaikus saglabājot pārējos aizsargājošos nosacījumus (priekšrocības pie vienādiem rezultātiem, atšķirīgas attieksmes aizliegums, pierādīšanas pienākums darba devējam un citi tiesību aizsardzības līdzekļi paliek nemainīgi, un attīstot veicinošos cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības nosacījumus). Ministrija aicināja nevalstiskās organizācijas izvērtēt šos priekšlikumus, un diskusijas par šo jautājumu turpināt.

Labklājības ministrs Jānis Reirs uzsvēra: "Jau no 2010. gada vērojams stabils pieaugums cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības līmenī - aptuveni par 1,2 procentpunktiem katru gadu. 2015. gada decembrī bija 40 450 strādājošie ar invaliditāti, kas ir gandrīz ceturtā daļa no kopējā invalīdu skaita valstī. Tāpēc ir jāvērtē un jāveicina motivējoši pasākumi, lai darba devējs būtu ieinteresēts slēgt darba tiesiskās attiecības ar cilvēkiem ar invaliditāti."

Sabiedrības integrācijas fonds iepazīstināja ar īstenotajiem projektiem un pētījumiem invaliditātes jomā, sasniegtajiem rezultātiem, projektu pēctecību un tālākajiem plāniem projektu un pasākumu attīstībā un realizācijā, kuros būtu iekļautas cilvēku ar invaliditāti intereses. Savukārt LM informēja par šobrīd īstenotajiem Eiropas Sociālā fonda projektiem, kuros viena no mērķa grupām ir cilvēki ar invaliditāti. Tie ir Deinstitucionalizācija, Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide, Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana.

Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros paredzēts aprūpes pakalpojums un "atelpas brīža" pakalpojums ģimenēm, kurās ir bērns ar smagu invaliditāti. Šobrīd plānošanas reģioni ir uzsākuši darbu pie projektu īstenošanas un ģimenes aicinātas par minētajiem pakalpojumiem interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Projekta Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana ietvaros paredzēta metodikas izstrāde, lai Latvijā ieviestu Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanu invaliditātes noteikšanā bērniem. ILNP nodrošinās pilsoniskās sabiedrības līdzdalību un īstenos konsultatīvu projekta uzraudzību.

 

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv