darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno palielināt atbalstu sociālā darba speciālistu apmācību nodrošināšanai | 25.08.2016.

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2022.gada decembrim plāno par 20 procentiem palielināt pašvaldībām šobrīd pieejamo atbalstu par pašvaldību sociālā darba speciālistu dalību apmācībās un supervīzijā. Tas nepieciešams, lai veicinātu pašvaldību motivāciju iesaistīties apmācību un supervīzijas nodrošināšanā sociālā darba speciālistiem.

Iepriekšminēto paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi". Projekts ceturtdien, 25.augustā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, un vēl ir jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Palielinot kompensācijas apmēru no pašreizējiem 50 līdz 70 procentiem, tiks sniegts lielāks atbalsts pilnvērtīgai sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidei un konsultatīvā atbalsta saņemšanai, kas uzlabos darba kvalitāti, kā arī sociālā darba speciālistu spējas efektīvi, mērķēti un vispusīgi sniegt atbalstu klientiem.

Tādējādi līdz 2016. gada 20. oktobrim pašvaldības iesniegs III ceturkšņa pārskatus par apmācību un supervīzijas nodrošināšanas izmaksām laikā no 2016.gada 1.jūlija līdz 30.septembrim. Šīm apmācībām jau piemēros 70 procentu kompensāciju.

Savukārt, lai mazinātu pašvaldību administratīvo slogu atskaišu sagatavošanā par sociālā darba speciālistu dalību apmācībās un supervīzijā, paredzēts precizēt to sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Atbilstoši tai pārskatu par veiktajām apmācībām un supervīziju pašvaldība varēs iesniegt par trīs, sešu, deviņu vai 12 mēnešu periodu (kalendārā gada ietvaros). Tādējādi pašvaldībām nebūs katru ceturksni jāatskaitās par tiem sociālā darba speciālistiem, kuri piedalījušies apmācībās vai supervīzijā, bet samaksa par šo pakalpojumu vēl nav veikta.

Ar noteikumu projektu var iepazīties LM tīmekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/1789

Atgādinām, ka apmācību un supervīzijas pakalpojumus pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem sniedz Eiropas Sociālā fonda projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Pašvaldībām ir iespēja saņemt kompensāciju par apmācību un supervīziju faktiski veiktajām izmaksām pakalpojumu sniedzējam.

Supervīzijas (konsultācijas darba un profesionālās darbības jautājumos) galvenais mērķis ir dot iespēju speciālistiem analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību, konstatēt problēmjautājumus un rast tiem risinājumus, tādejādi, attīstot savu, kā speciālista, profesionālo kompetenci un pilnveidojot kopējo institūcijas pakalpojuma kvalitāti.

Savukārt, ņemot vērā to, ka sociālā darba speciālisti regulāri saskaras ar sarežģītu problēmu risināšanu, kā arī to, ka sarežģītāka kļūst individuālo sociālo gadījumu vadība, kas pieprasa profesionālu un holistisku pieeju, sociālā darba speciālistiem ir nepieciešama regulāra profesionālās kompetences pilnveide (apmācības).

2015. gadā no visiem sociālajos dienestos strādājošiem sociālā darba speciālistiem 26 procentiem netika vadīta supervīzija, savukārt 37 procentiem no sociālo dienestu vadītājiem un sociālā darba speciālistiem 2015. gadā nebija nodrošināta profesionālās kompetences pilnveide (apmācības).

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv