darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveidos atbalsta sistēmu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem | 31.08.2016.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2021. gada martam pilnveidos atbalsta sistēmu bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē.

Šobrīd jau ir izveidota Konsultatīvā nodaļa, kuras sastāvā ir dažādu jomu speciālisti: divi sociālie darbinieki, divi psihologi, atkarību profilakses speciālists, speciālais pedagogs un psihiatrs. Šīs nodaļas speciālistu uzdevums ir identificēt bērnu uzvedības traucējumus un saskarsmes grūtības, izstrādāt un īstenot atbalsta programmu 1000 bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem. Multidisciplinārā speciālistu komanda ļaus sekmīgāk identificēt uzvedības traucējumus un saskarsmes grūtības, kā arī noteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus.

Plānots, ka Konsultatīvā nodaļa bērnu likumisko pārstāvju un speciālistu konsultēšanu uzsāks 2016. gada novembrī VBTAI telpās Ventspils ielā 53, Rīgā, 4. stāvā. Konkrētāku informāciju par konsultēšanas gaitu un pieteikšanās kārtību, var iegūt, zvanot pa tālruni 67359129, kā arī rakstot uz e-pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv.

Vienlaikus Konsultatīvās nodaļas speciālistu uzdevums ir nodrošināt atbalsta programmu uzraudzību un novērtēšanu, kā arī bērna tiesību aizsardzībā iesaistīto speciālistu konsultēšanu, sniedzot rekomendācijas 2250 speciālistiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem bērnu uzvedības korekcijai.

Konsultatīvās nodaļas speciālisti jau ir uzsākuši darbu pie sadarbības tīkla izveides, kurā ietilps visas institūcijas, kas būs iesaistītas konsultatīvā atbalsta sniegšanā (izglītības iestādes, aprūpes iestādes, pašvaldību sociālie dienesti u.c.) Informāciju par sadarbības tīklu iekļaus Sadarbības tīkla rokasgrāmatā, ko varēs izmantot visi sadarbības tīkla dalībnieki efektīvākai informācijas apmaiņai, strādājot ar bērnu ar uzvedības traucējumiem. Sadarbības tīkla rokasgrāmatu ievietos VBTAI tīmekļa vietnē: www.bti.gov.lv.

Tāpat Konsultatīvās nodaļas speciālisti ir uzsākuši darbu pie metodoloģijas izstrādes, ar kuras palīdzību diagnosticēt uzvedības traucējumu cēloņus un noteikt, kā palīdzēt tos diagnosticēt citiem speciālistiem un bērnu vecākiem.

Lai nodrošinātu datu apmaiņu starp valsts un pašvaldību iestādēm, kas iesaistītas darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru plānots pielāgot Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu. Minētajā sistēmā iekļaus informāciju par VBTAI Konsultatīvās nodaļas uzskaitē esošiem bērniem, kā arī izstrādātajām atbalsta programmām un rekomendācijām bērnu uzvedības korekcijai.

Vienlaikus plānots izstrādāt un praksē izmēģināt profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmas un apmācību metodoloģijas, kā arī zināšanu pilnveides izglītības programmas un apmācību metodoloģijas. Pēc tām paredzēts apmācīt 5825 speciālistus bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Paredzēts īstenot arī informēšanas pasākumus, lai mainītu sabiedrības izpratni attiecībā par vardarbību ģimenē, kā arī veikt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kā ir mainījusies sabiedrības attieksme attiecībā uz vardarbību ģimenē. Tāpat plānots izveidot un VBTAI tīmekļa vietnē ievietot interaktīvo spēli, lai atpazītu un mazinātu vardarbību ģimenē ar bērniem.

Kopējais Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" aktivitāšu finansējums ir līdz 2,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 0,4 milj. eiro.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv

Liene Kauliņa-Bandere,

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka vietniece, 26809525,  67359143, Liene.Kaulina-Bandere@bti.gov.lv