Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Arī Latvijā pakāpeniski plānots ieviest Bērna mājas pakalpojumus | 07.09.2016.

Lai aizsargātu bērnus no atkārtotas emocionālas traumēšanas un kļūšanas par vardarbības upuriem, Labklājības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un organizācijām gatavo projekta pieteikumu Eiropas Komisijas grantu konkursam Atbalsts integrētām un starpdisciplinārām uz bērnu centrētām pieejām attiecībā uz bērniem, kuri ir vardarbības upuri.

Dalība projektā ir iespēja arī Latvijā pārņemt citu valstu labo praksi par atbalstu un aizsardzību bērnam, kurš cietis no seksuālas izmantošanas un seksuālas vardarbības, kā arī iegūt finansējumu 2017. gadā plānotajam Bērna mājas modeļa izmēģinājuma projektam Rīgas reģionā. Plānotās aktivitātes balstītas Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas sniegtajās rekomendācijās Latvijai - vērsties pret visām vardarbības formām pret bērniem, ātri izmeklēt visus ziņotos gadījumus par vardarbību pret bērniem, kā arī notiesāt un sodīt vainīgos.

Bērna māja ir starpnozaru un starpinstitucionāls pakalpojums, kura ietvaros bērnam, kurš cietis no vardarbības, nepieciešamā atbalsta un aizsardzības plānošana, kā arī pret bērnu izdarītā noziedzīgā nodarījuma izmeklēšana notiek vienkopus, piesaistot starpdisciplināru speciālistu komandu. Šis modelis ir bērnam draudzīgāks un novērš nepieciešamību cietušajam daudzkārtīgi stāstīt par piedzīvoto vardarbību (piemēram, vidēji 15 sarunu vietā ar dažādiem speciālistiem notiek vidēji trīs sarunas).

Izmēģinājuma projekta laikā paredzēts izveidot un praksē pārbaudīt Latvijas tiesību sistēmai un procedūrām piemērotāko Bērna mājas modeli. Paredzēts pilnveidot gan infrastruktūru, gan arī izstrādāt un praksē izmēģināt vienotu metodoloģiju un intervēšanas protokolus un bērniem draudzīgas vides vadlīnijas. Tāpat plānots organizēt bērna intervēšanā iesaistīto profesionāļu apmācības un pilnveidot atbalsta un aizsardzības nodrošināšanu.

Par pakalpojumu sniedzēju un stratēģisko projekta partneri plānots nodibinājums "Centrs "Dardedze"". Ņemot vērā tā uzkrāto ilgtermiņa praktisko pieredzi, intervējot krimināllietās bērnus, kuri cietuši no seksuālās vardarbības, kā arī izglītojošo un metodisko darbību šajā jomā. Bērna mājas projektu varētu ieviest jau 2017.gadā uz nodibinājuma resursu bāzes. Par Latvijas ārvalstu sadarbības partneri izvēlēta Islandes valdības Bērnu tiesību aizsardzības aģentūra un starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības organizācija "Childcircle".

Bērna mājas modelis Eiropā ieviests jau vairāk nekā 15 gadus. Informācijas noskaidrošanas un pierādījumu iegūšanas procedūras atzītas par labās prakses piemēru un bērnam draudzīgākām. Novērsta bērna vairākkārtīga iztaujāšana par vieniem un tiem pašiem jautājumiem, kā arī nodrošināta institūciju darba labāka koordinācija, kopīgi veicot intervēšanu.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv