darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apkopota informācija par faktiski veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām | 27.09.2016.

Valdība otrdien, 27.septembrī, izskatīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto informatīvo ziņojumu Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu. Informatīvais ziņojums izstrādāts sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

Kopumā analizēta informācija par visiem darba ņēmējiem, kuri no 2011.gada janvāra līdz 2016.gada jūlijam reģistrēti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).

Analizējot darba ņēmēju individuālos datus par aprēķinātajām un faktiski veiktajām obligātajām iemaksām pensiju apdrošināšanai, par 84,1% darbinieku obligātās iemaksas veiktas pilnā apmērā, par 1,2 % darbinieku aprēķinātās un faktiski veiktās obligātās iemaksas nav bijušas, jo darbinieki saņēma slimības, maternitātes vai vecāku pabalstu vai arī atradās bezalgas atvaļinājumā, par 14,3 % darbinieku obligātās iemaksas veiktas nepilnā apmērā, savukārt par 0,4% obligātās iemaksas nav veiktas.

Visaugstākā riska grupā ir cilvēki virs 50 gadiem, ja par viņiem obligātās iemaksas veiktas nepilnā apmērā vai vispār nav veiktas. Vidēji uz vienu cilvēku neveiktās obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai ir no 450 līdz 500 eiro.

Līdz 2016.gada 30.jūnijam 54 cilvēki bija pieprasījuši paziņojumu par darba devēja aprēķinātajām, bet faktiski neveiktajām obligātajām iemaksām. No tiem 47 cilvēki paši bija veikuši obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai (iemaksātās summas bija robežās no 9 eiro līdz 2400 eiro).  No tiem sešpadsmit cilvēkiem VSAA jau veikusi pārmaksāto iemaksu atmaksu.

Darba devēji faktiski ir veikuši mazākas sociālās iemaksas, nekā tās bija aprēķinātas. Kopumā 2016.gada pirmajā pusgadā tika aprēķinātas (deklarētas) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) summas 1,22 mljrd. eiro apmērā, savukārt darba devēji VSAOI faktiski bija veikuši 1,21 mljrd. eiro apmērā jeb 99,5% (t.sk. maksājumi par iepriekšējiem periodiem, nokavējuma nauda). Uz 2016. gada 1. jūliju kopējais parāds (VSAOI un sociālais nodoklis) bija 169,59 milj.eiro, no tā - 167,38 milj. eiro jeb 98,7% bija obligāto iemaksu parāds.

Atgādinām, ka no 2011.gada 1.janvāra likums Par valsts sociālo apdrošināšanu paredz, ka cilvēks ir sociāli apdrošināts pensiju apdrošināšanai, ja par viņu faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Ja darba devējs iemaksas nav veicis, tad cilvēkam, sasniedzot pensionēšanās vecumu, ir tiesības pašam veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv