Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aicina pieteikties konsultācijām bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem | 03.10.2016.

No 2016. gada 3. oktobra Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvajā nodaļā var pieteikties konsultācijām un atbalsta programmas izstrādei bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes problēmām.

Konsultācijas var pieteikt bērna vecāki, aizbildņi, bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, bāriņtiesas (ja individuālā atbalsta programma jāizstrādā bērnam, kurš ievietots audžuģimenē).

Nodaļa atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā, kontakttālrunis uzziņām: 67359129. Konsultatīvā nodaļa klātienes konsultācijas nodrošinās no 2016. gada 1. novembra.

Lai Konsultatīvā nodaļa varētu sniegt konsultāciju, un izstrādāt atbalsta programmu bērnam, VBTAI ir jāiesniedz iesniegums un aizpildīta Sākotnējās novērtēšanas anketa (pieejami VBTAI tīmekļa vietnē www.bti.gov.lv, vietnē: http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/pieteiksanas/.

Iesniegumu un aizpildītu Sākotnējās novērtēšanas anketu var iesniegt personīgi, nosūtot pa pastu (Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002) vai elektroniski (e-pasts: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv).

Konsultatīvās nodaļas speciālisti, atbilstoši bērna uzvedības problēmām:

1)      veiks bērna uzvedības diagnostiku;

2)      sniegs konsultācijas bērna vecākam, citam likumiskajam pārstāvim vai aprūpētājam;

3)      izstrādās bērna individuālo atbalsta programmu 12 mēnešiem;

4)      sadarbosies bērna individuālās atbalsta programmas periodā ar bērna vecāku, citu likumisko pārstāvi vai aprūpētāju, iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, piemēram, sociālo dienestu, izglītības iestādi u.c.

Nodaļā darbojas sociālie darbinieki, psihologi, speciālais pedagogs, atkarību profilakses speciālists un psihiatrs.

Atgādinām, ka VBTAI no 2016. gada aprīļa līdz 2021. gada martam īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē", lai pilnveidotu atbalsta sistēmu bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām, viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem, kā arī pašvaldību speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar šiem bērniem.

Kopējais Eiropas Sociālā fonda projekta "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" aktivitāšu finansējums ir līdz 2,4 milj. eiro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 milj. eiro un valsts budžeta finansējums 0,4 milj. eiro.

 

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv

Liene Kauliņa-Bandere,

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšnieka vietniece, 26809525,  67359143, Liene.Kaulina-Bandere@bti.gov.lv