Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Reirs piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu ministru sanāksmē | 03.10.2016.

Pirmdien, 3.oktobrī, labklājības ministrs Jānis Reirs piedalījās  Ziemeļu un Baltijas valstu par dzimumu līdztiesību atbildīgo ministru sanāksmē Helsinkos, Somijā.

Sanāksmes darba kārtībā pārrunātas aktuālās tēmas un sadarbības ietvars turpmākajiem četriem gadiem, kā arī aktivitātes un iniciatīvas, ko Ziemeļu un Baltijas valstis plāno kopīgi īstenot. Sanāksmes laikā īpaša uzmanība pievērsta seksisma un naida runas jautājumiem.

"Mūsdienās mediji, sociālie mediji un internets ieņem nozīmīgu lomu komunikācijā un socializācijā. Tāpēc cīņai pret naida runu un seksisma izpausmēm internetā jābūt sistemātiskai, aptverot gan specifiskas mērķgrupas, piemēram, jauniešus, pedagogus, vecākus, gan visu sabiedrību kopumā un medijus," savā uzrunā ministru diskusijā norādīja Jānis Reirs. Labklājības ministrs uzsvēra, cik svarīgi ir mazināt un novērst seksismu un naida runu medijos un publiskajā telpā, īpaši jauniešu vidū, kā arī uzlabot viņu zināšanas par drošu interneta lietošanu. Tāpat ministrs pieminēja Latvijā īstenotos pasākumus, kuru mērķis ir plašai sabiedrībai veicināt izpratni par sekstingu un naida runu internetā.

Labklājības ministra dalība sanāksmē ir būtiska, lai stiprinātu līdzšinējo pozitīvo sadarbību starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm.

 

Informāciju sagatavoja:

Aija Bukova-Žideļūna

labklājības ministra Jāņa Reira preses sekretāre

Tel. 29471759, aija.bukova@lm.gov.lv