Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija īstenos projektu vardarbības mazināšanai ģimenēs | 04.10.2016.

Valdībā otrdien, 4.oktobrī, izskatīts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātais informatīvais ziņojums par ilgtermiņa budžeta saistību uzņemšanos starptautiska projekta Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem īstenošanai. Projekts vērsts uz vardarbības mazināšanu ģimenēs un pieteikumu šai Eiropas Savienības (ES) programmai LM iesniedza 2016.gada 1.jūnijā.

Projekta mērķis ir ieviest efektīvu, vispusīgu un saskaņotu institūciju rīcības modeli, reaģējot uz vardarbības ģimenē gadījumiem. Tā realizācijas laikā plānota saskaņotas un uz cietušajiem centrētas institūciju rīcības modeļa izstrāde un ieviešanas pārbaude kādā no Latvijas pašvaldībām, iesaistot Valsts policijas, sociālā dienesta un pakalpojumu sniedzēju pārstāvjus. Tai skaitā ir plānots izstrādāt vadlīnijas speciālistiem saskaņotai vardarbības gadījumu risināšanai un radīt riska novērtēšanas instrumentus, kā arī apmācīt speciālistus to izmantošanā.

Minētās ES programmas galvenās mērķa grupas ir bērni, jaunieši, sievietes, kas pakļautas vardarbībai, diskriminācijai vai tās riskam, cilvēki, kas pakļauti diskriminācijai sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, dzimumorientācijas dēļ. Papildus projekts akcentē nepieciešamību pilnveidot sabiedrības zināšanas par vardarbības ģimenē riskiem un pazīmēm, kā arī informēt par institūcijām, kurās ir iespējams saņemt atbalstu vardarbības gadījumos.

Šobrīd speciālistu izpratne un iemaņas vardarbības risku izvērtēšanā un savlaicīgā novēršanā atšķiras. Tāpat institūciju savstarpējā sadarbība ne vienmēr ir efektīva, speciālistiem nereti trūkst izpratnes par citu institūciju lomu un kompetenci vardarbības ģimenē gadījumu risināšanā un atbalsta sniegšanā upuriem. Tāpēc LM iesniegtais projekts orientēts uz to speciālistu profesionālo kompetenču attīstīšanu, kuri ikdienā saskaras vai varētu saskarties ar cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības ģimenē vai citās tuvās attiecībās. Šo speciālistu lokā ir Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki, sociālie darbinieki, bērnu tiesību speciālisti, veselības aprūpes speciālisti un nozares nevalstisko organizāciju eksperti.

Projekta kopējais finansējums 256 tūkstoši eiro, no kuriem 80 procentus piešķir ES, bet 20 procenti ir Latvijas puses līdzfinansējums.

Jāatgādina, ka 2016. gada 18. maijā Latvija parakstīja Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija). Tās 7. pants paredz, ka Konvencijas dalībvalstis pieņem normatīvos aktus un veic citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pieņemtu un īstenotu efektīvu, vispusīgu un saskaņotu valsts politiku šajā jautājumā.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 67021723, egils.zarins@lm.gov.lv