darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveidos licencēšanas un uzraudzības kārtību darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem | 04.10.2016.

Pilnveidojot komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtību, komersantiem, kas nodarbojas ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu, turpmāk būs radīta godīga konkurence, savukārt darba meklētājiem - skaidri saprotama informācija par piedāvātajiem pakalpojumiem.

To paredz otrdien, 4. oktobrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība".

Turpmāk licences saņēmējam būs pienākums būt sasniedzamam licences saņēmēja darbības vietā, lai Nodarbinātības valsts aģentūra /NVA/ varētu veikt licences saņēmēja pārbaudi tieši uz vietas. Pretējā gadījumā, ja licences saņēmējs atkārtoti nepiedalīsies NVA veiktajās pārbaudēs, tas būs viens no priekšnosacījumiem, kad NVA varēs pieņemt lēmumu par licences anulēšanu.

Paredzēts vienkāršot arī atkārtotas licences izsniegšanas kārtību. Tagad komersants licencē varēs svītrot valstis un darbiekārtošanas pakalpojumu veidus, ja tas vairs nesniedz kādu no tiem konkrētā vietā. NVA, pamatojoties uz licences saņēmēja iesniegumu, licenci izsniegs atkārtoti, kas līdz šim nebija iespējams.

Tāpat, ja komersantam pēdējā gada laikā par darbību būs izteikts brīdinājums par administratīviem pārkāpumiem darba tiesību, darba aizsardzības, patērētāju tiesību aizsardzības un negodīgas komercprakses jomā, tad NVA neskatīs jautājumu par licences tūlītēju anulēšanu, jo šāds administratīvais sods nav pietiekami būtisks apdraudējums vai kaitējums darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēja likumīgajām interesēm.

Pieņemtie labojumi paredz, ka NVA būs tiesības anulēt licenci, ja komersanta pēdējā gada darbība būtiski apdraud vai kaitē darbiekārtošanas pakalpojumu saņēmēja likumīgajām interesēm. Turpmāk licences saņēmējam būs jāsniedz informācija ne tikai par līgumiem, kas slēgti ar ārvalsts partneriem, bet ar jebkuru sadarbības partneri, tostarp ar Latvijas darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju.

Lai nepieļautu klientu maldināšanu, MK noteikumi paredz, ka turpmāk arī komersantiem, kuriem tiks anulēta licence par pārkāpumiem, tiks liegta iespēja atkārtoti gada laikā saņemt licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai no licences anulēšanas brīža.

 

Labojumos arī precizēti un papildināti licences apturēšanas un anulēšanas nosacījumi, lai vienlaikus izvairītos no pārāk plašas un neviennozīmīgas šo tiesību normu interpretācijas. Ir  paredzēti arī stingrāki nosacījumus gadījumos, ja komersants atkārtoti nepiedalās NVA veiktajās pārbaudēs licences saņēmēja darbības vietā. 

Līdz 2016.gada septembra beigām NVA licenci darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai ir saņēmuši 118 komersanti.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 67021723, egils.zarin@lm.gov.lv