darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Reirs piedalās Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē | 13.10.2016.

Ceturtdien, 13. oktobrī, labklājības ministrs Jānis Reirs Luksemburgā piedalījās Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomē (EPSCO).

Sanāksmes laikā panākta vienošanās par direktīvas projektu par darbinieku aizsardzību pret kancerogēnu un mutogēnu iedarbību darbā. Ar direktīvu tiek pārskatītas 13 ķīmisko vielu robežvērtības. Tāpat panākta vienošanās par direktīvu par Starptautiskās darba organizācijas Konvenciju par darbu zvejniecībā. Ministru sanāksmē noritēja arī diskusijas par jauno prasmju programmu un jauniešu garantiju, kā arī ilgstošo bezdarbnieku integrāciju.

Labklājības ministrs informēja par situāciju Latvijā un veiktajiem pasākumiem jauniešu un ilgstošā bezdarba mazināšanai. Jānis Reirs uzsvēra: „Situācija Latvijā ir būtiski uzlabojusies - Latvijā turpina samazināties ilgstošo bezdarbnieku bezdarba ilgums. Pateicoties Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvai darbībai un Eiropas Savienības struktūrfondu efektīvai izmantošanai, kā arī ņemot vērā citu dalībvalstu labo praksi, esam uzlabojuši savus aktīvās darba tirgus politikas pasākumus, ko arī Eiropas Komisija ir atzinīgi novērtējusi."

Saistībā ar bezdarbnieku apmācībām, labklājības ministrs uzsvēra nepieciešamību radīt stimulus un ieinteresētību izglītības iestādēm. „Domājot par nākotnes profesijām, uzmanība jāpievērš arī iniciatīvām, kas attīsta uzņēmējdarbības prasmes un iemaņas un var sniegt ieguldījumu nodarbinātības un ekonomikas izaugsmē," savā runā norādīja Jānis Reirs.

EPSCO kopā sanāk visu Eiropas Savienības dalībvalstu ministri, kuri atbild par nodarbinātību, sociāliem jautājumiem un veselības politiku. Sanāksmēs piedalās arī par attiecīgajiem jautājumiem atbildīgie Eiropas komisāri. EPSCO sanāksmes parasti notiek četras reizes gadā.

 

Informāciju sagatavoja: Aija Bukova-Žideļūna

labklājības ministra Jāņa Reira preses sekretāre

Tel. 29471759, aija.bukova@lm.gov.lv