Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Palielinās atbalstu sociālā darba speciālistu apmācību nodrošināšanai | 08.11.2016.

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu līdz 2022.gada decembrim līdz 70 procentiem palielinās pašvaldībām šobrīd pieejamo atbalstu par pašvaldību sociālā darba speciālistu dalību profesionālās kompetences pilnveidē (apmācības un supervīzija). Tas nepieciešams, lai veicinātu pašvaldību motivāciju iesaistīties profesionālās kompetences pilnveidē (apmācības un supervīzija) sociālā darba speciālistiem.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 8.novembrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi".

Palielinot kompensācijas apmēru no pašreizējiem 50 līdz 70 procentiem, nodrošinās lielāku atbalstu pilnvērtīgai un regulārai sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveidei, kas uzlabos darba kvalitāti, kā arī sociālā darba speciālistu spējas efektīvi, mērķēti un vispusīgi sniegt atbalstu klientiem.

Kompensāciju 70 procentu apmērā piemēros par apmācībām un supervīziju, kas bija nodrošināta sākot ar 2016. gada 1. oktobri.

Savukārt, lai mazinātu pašvaldību administratīvo slogu atskaišu sagatavošanā par sociālā darba speciālistu dalību profesionālās kompetences pilnveidē, paredzēts vienkāršot to sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Minētās atskaites pašvaldības varēs iesniegt par trīs, sešu, deviņu vai 12 mēnešu periodu (kalendārā gada ietvaros). Tādējādi, ja samaksa par apmācībām vai supervīziju vēl nav veikta, pašvaldībām nebūs obligāti jāatskaitās katru ceturksni par dalību tajās.  

Atgādinām, ka profesionālās kompetences pilnveides (apmācības un supervīzija) pakalpojumus pašvaldību sociālo dienestu un citu pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem sniedz Eiropas Sociālā fonda projekta Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās ietvaros. Pašvaldībām ir iespēja saņemt kompensāciju par apmācību un supervīziju faktiski veiktajām izmaksām pakalpojumu sniedzējam.

Supervīzijas (konsultācijas darba un profesionālās darbības jautājumos) galvenais mērķis ir dot iespēju speciālistiem analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību, konstatēt problēmjautājumus un rast tiem risinājumus, tādejādi, attīstot savu, kā speciālista, profesionālo kompetenci un pilnveidojot kopējo institūcijas pakalpojuma kvalitāti.

Savukārt, ņemot vērā to, ka sociālā darba speciālisti regulāri saskaras ar smagu un sarežģītu problēmu risināšanu, kā arī to, ka komplicētāka kļūst individuālo sociālo gadījumu vadība, kas pieprasa profesionālu un holistisku pieeju, sociālā darba speciālistiem ir kritiski nepieciešama regulāra profesionālās kompetences pilnveide (apmācības).

2015. gadā no visiem sociālajos dienestos strādājošiem sociālā darba speciālistiem 26 procentiem vispār netika nodrošināta supervīzija, savukārt 37 procenti no sociālo dienestu vadītājiem un sociālā darba speciālistiem 2015. gadā ne reizi nebija piedalījušies apmācībās.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv