Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijai aprit 25 gadi | 14.11.2016.

2016.gada 13. novembrī Labklājības ministrijai (LM) apritēja 25 gadi. Atskatoties uz šo laiku, LM apkopojusi būtiskāko veikumu.

Kopumā kopš 1991. gada veikta nopietna reforma - sākta jaunas atbalsta sistēmas personām, kas nonākuši grūtībās izveide, kuras galvenie pamatprincipi bija sniegto pakalpojumu decentralizācija un dažādošana, personas līdzdarbības un atbildības veicināšana, kā arī individuāla, balstīta uz vajadzībām atbalsta sniegšana.

Šajos gados sociālo pakalpojumu sfērā ir noteikti sociālo pakalpojumu sistēmas normatīvie pamati. Sociālā palīdzība atdalīta no sociālajiem pakalpojumiem, definēti sociālo pakalpojumu pamatveidi un principi sociālajiem pakalpojumiem, sadalīti valsts un pašvaldību pienākumi sociālo pakalpojumu jomā, kā arī noteiktas klientu tiesības un pienākumi. Radītas jaunas prioritātes sociālo pakalpojumu attīstībai - sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu attīstība un deinstitucionalizācija, kā arī jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība. Darbs pie tā sācies pirms diviem gadiem un ilgs līdz 2020. gadam.

Izveidots darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības tiesiskais ietvars - 2001.gadā pieņemti un 2002.gadā stājās spēkā Darba likums un Darba aizsardzības likums. Šajos likumos ietvertas Starptautiskās darba organizācijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības. Ieviesta sociālās apdrošināšanas sistēma, nodrošinot sociālo aizsardzību bezdarba, slimības, invaliditātes, bērna piedzimšanas gadījumā, kā arī notiekot nelaimes gadījumam darbā vai saslimstot ar arodslimību.

25 gadu laikā ieviesta starptautiski atzīta pensiju sistēma.  Reformas rezultātā Latvijā ir izveidota un darbojas trīs līmeņu pensiju sistēma, kuras galvenais princips: jo lielākas sociālās apdrošināšanas iemaksas tiek veiktas šodien, jo lielāka būs pensija rīt.

Apdrošināšanas sistēmas pabalsti un pensijas veidoti ar mērķi sniegt atbalstu cilvēkiem dažādos dzīves posmos un notikumos - vecākiem bērna piedzimšanas gadījumā, strādājošajiem slimības gadījumā, personām ar invaliditāti, ja zaudētas veselības un funkcionālās spējas, kā arī personām, kuras zaudējušas darbu.

Izstrādāta un ieviesta bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta sistēma, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju un palīdz viņiem atgriezties darba tirgū. Ar Nodarbinātības valsts aģentūras palīdzību bezdarbnieki var atrast piemērotu darbu un saņemt karjeras konsultācijas, apgūt jaunas prasmes vai  pārkvalificēties citā profesiju, viņiem pieejams arī atbalsts mazā biznesa un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī mobilitātes atbalsts nokļūšanai no dzīves vietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ.  Starp aģentūras klientiem arvien biežāk ir arī cilvēki ar invaliditāti, kas vēlas apgūt jaunas prasmes, kas pirms 25 gadiem bija retums.

Atgādinām, ka LM radās, apvienojot Veselības aizsardzības ministriju, Sociālās nodrošināšanas ministriju, Darba un sociālo lietu komiteju, kā arī Ekonomikas ministrijas Labklājības departamentu. Jaunās ministrijas pārziņā bija trīs galvenās jomas - sociālā drošība, darbs un veselība. Laika gaitā par ministrijas uzdevumiem kļuva arī nabadzības mazināšanas, dzimumu līdztiesības veicināšanas un demogrāfijas jautājumi.

Šobrīd Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā.

 

Pielikums - Skaitļi un fakti par Labklājības ministriju pdf.gif - 641 B

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv