darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Reirs: svarīgi rosināt diskusijas un veicināt izpratni par iekļaujošu sabiedrību | 02.12.2016.

Kopš 1982. gada dienu Apvienoto Nāciju Organizācija 3. decembri ir pasludinājusi par starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti.

Labklājības ministrs Jānis Reirs: “Šī ir diena, kad rosināt diskusijas, stiprināt sabiedrības toleranci un veicināt izpratni par „iekļaujošu sabiedrību”. Ikvienam mūsu sabiedrībā ir savas noteiktās tiesības un brīvības. Būtiski ir nodrošināt to īstenošanu ikdienas dzīvē. Tikpat būtiski ir lauzt vēl arvien iesīkstējušos stereotipus un to, ka nereti cilvēki ar invaliditāti ir spiesti palikt ārpusē – ārpus ēkas, otrā pusē ielai vai ārpus darba tirgus.”

 2006. gada 13. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācija pēc vairāku gadu grūta saskaņošanas darba pieņēma ANO Konvenciju par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām, ko ratificējusi arī Latvija. Tā, cita starpā, paredz, ka valstīm ir jāievēro cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības visās dzīves jomās neatkarīgi no invaliditātes veida vai smaguma. Konvencija ir ļāvusi daudziem cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties sabiedrībā un dzīvot līdzvērtīgu cilvēka cienīgu dzīvi, taču vēl joprojām personu ar invaliditāti ienākumi ir ievērojami zemāki nekā cilvēkiem bez invaliditātes.

Latvijā par prioritārajiem rīcības virzieniem invaliditātes politikas jomā ir noteikti izglītība, nodarbinātība, sociālā aizsardzība un sabiedrības izpratne. Izglītība un nodarbinātība ir viens no galvenajiem neatkarīgas dzīves stūrakmeņiem, tāpēc ir īpaši svarīgi nodrošināt, ka persona ar invaliditāti izglītības sistēmā var iekļauties visos līmeņos un visu mūžu iegūt izglītību. Savukārt izglītības pieejamība un kvalitāte ir cieši saistīta ar nodarbinātību nākotnē.

Latvijā beidzamajos gados ir palielinājies integrēto izglītojamo ar speciālām vajadzībām skaits pamata un vidējās vispārējās izglītības dienas mācību programmās. Pirms sešiem gadiem tāds bija tikai katrs piektais (20.38 procenti), kamēr pagājušajā mācību gadā jau puse (50.79 procenti) izglītojamo ar speciālām vajadzībām mācījās pamata un vispārējās izglītības dienas mācību programmās.

Katru gadu ir palielinājies personu ar invaliditāti nodarbinātības līmenis, tomēr tas joprojām ir nepietiekami augsts. Pēc Valsts nodarbinātības aģentūras (NVA) datiem, Latvijā katrs 10 reģistrētais bezdarbnieks ir persona ar invaliditāti. Visvairāk bezdarba riskam ir pakļautas personas ar invaliditāti vecuma grupā virs 50 gadiem. Ilgstoši bez darba ir katrs otrais bezdarbnieks ar invaliditāti.

Ir konstatēts, ka darba devējiem bieži vien trūkst izpratnes par šādu personu potenciālu, kas varētu būt noderīgs darba tirgum. Tāpēc 2017. gadā organizēt “ēnu dienas” personām ar invaliditāti, lai veicināti viņu darbā iekārtošanās iespējas, tuvinot viņus un potenciālos darba devējus. Tiks iedibināta gada balva darba devējiem par personu ar invaliditāti nodarbināšanas labo praksi.  Tā darba devēji tiks motivēti un publiski novērtēti. Plānots arī popularizēt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības labās prakses piemērus.

Savukārt, lai palīdzētu ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, Labklājības ministrija kopā ar Latvijas plānošanas reģioniem un pašvaldībām visā Latvijā uzsākts projekts, kura ietvaros ar Eiropas Savienības fondu finansējuma atbalstu pašvaldības šogad sākušas veidot plašu pakalpojumu klāstu, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā. Līdz šī gada decembrim projektu ietvaros "atelpas brīža " un aprūpes pakalpojumu ir izmantojušas jau aptuveni 15 ģimenes.


Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv