Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM: Prevencija ir atslēgas vārds bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā | 16.01.2017.

Pirmdien, 16. janvārī, notika labklājības ministra Jāņa Reira rosināta starpnozaru sanāksme par starpinstitucionālās sadarbības veicināšanu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un vardarbības ģimenē gadījumu mazināšanai.

Sanāksmē piedalījās Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts izglītības un satura centra un nodibinājuma „Centrs “Dardedze”” pārstāvji, kā arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece Ilona Kronberga, Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons, Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis un Latvijas Pašvaldību savienības vadītājs Andris Jaunsleinis.

Sanāksmē klātesošie pārrunāja šī gada sākuma traģiskos notikumus Dobelē un institūciju veikto darbu, kas ne vienmēr ir bijis pietiekami efektīvs, identificējot riskus bērna pamattiesību nodrošināšanā un vardarbības ģimenē mazināšanā. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir stiprināt agrīnu novēršanas sistēmu, lai pēc signāliem, kas liecina vai var liecināt par bērnu atstāšanu novārtā un vardarbības risku, sekotu savlaicīga un saskaņota dažādu institūciju rīcība.

Klātesošie aktualizēja jautājumu par informācijas apmaiņu starp institūcijām, lai  katrā konkrētā gadījuma risināšanā iesaistītajām dažādām institūcijām būtu pieejama kvalitatīva un pilnīga informācija. Tādēļ ir būtiski stiprināt Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu, kas darbojas Iekšlietu ministrijas pārraudzībā un ļauj dažādām institūcijām iegūt un apmainīties ar informāciju par nepilngadīgajiem, kas atrodas riska situācijās.  

Būtiska loma ir saistīta ar dažādu jomu speciālistu izglītotību par agrīnu vardarbības un vardarbības risku atpazīšanu. Svarīgi ir preventīvi un proaktīvi reaģēt jau brīdī, kad ir vismazākie signāli par jebkāda veida vardarbību vai pat aizdomām par to. Tāpēc nepieciešamas regulāras dažādu speciālistu apmācības, kā arī vadlīnijas par minimāliem standartiem. Tas ļautu būtiski mazināt cilvēciskā faktora pieļautās kļūdas un veidot sistēmu, kurā sadarbība ir koordinēta. Sanāksmes dalībnieki uzsvēra nepieciešamību izstrādāt Ministru Kabineta noteikumus, kuros būtu atrunāts sadarbības mehānisms iestādēm, kuras ir iesaistītas bērnu tiesību aizsardzībā.

Labklājības ministrija jau ir uzsākusi projektus, kas sniegs ieguldījumu speciālistu kapacitātes stiprināšanā un starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanā. Jau šobrīd un līdz 2022. gadam ministrija īsteno projektu «Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās», kura ietvaros notiek speciālistu apmācības un supervīzijas, tiek izstrādāti metodiskie materiāli, kā arī tiek nodrošināts regulārs metodiskais atbalsts un tiks izstrādāts institūciju vadības modulis.

Šogad un 2018. gadā LM īstenos vairākus Eiropas Komisijas atbalstītus projektus, kuru mērķis ir ieviest efektīvu, vispusīgu un saskaņotu institūciju rīcības modeli, reaģējot uz vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē gadījumiem, kā arī veicināt sabiedrības informētību un izpratni par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē, mazināt toleranci pret vardarbības situācijām, veicināt cieņpilnas attiecības jauniešu vidū, sniegt atbalstu vardarbības upuriem.

Savukārt Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija Eiropas Struktūrfondu līdzfinansētā projekta "Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" ietvaros strādā, lai pilnveidotu un modernizētu speciālistu apmācību kursu bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv