Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Veikti papildinājumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā | 17.01.2017.

Otrdien, 17. janvārī, Ministru Kabinets atbalstīja grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, papildinot to ar jaunu nodaļu, kurā reglamentēta administratīvā atbildība bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī kompetence administratīvo sodu piemērošanā.

Minētie grozījumi ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas reformas, kas paredz, ka turpmāk Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa vietā administratīvo atbildību reglamentēs Administratīvo pārkāpumu procesa likums, nozaru likumi, kā arī citi normatīvie akti.

Likumprojektā iekļauti administratīvo pārkāpumu sastāvi, ņemot vērā informatīvā ziņojuma „Nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēma” noteikto nozaru administratīvo pārkāpumu ieviešanas shēmu. Vienlaikus pieņemtais likumprojekts “Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā” paredz saskaņot Bērnu tiesību aizsardzības likuma tekstu ar jauno Administratīvo pārkāpumu procesa likumprojektu, aizstātas likumā lietotās atsauces uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, likums papildināts ar administratīvā pārkāpuma sastāvam korespondējošu tiesisko regulējumu, precizēti likuma nodaļu nosaukumi. 

Likumprojekts paredz arī jaunas pielietojuma iespējas Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmai. Kompetentajām institūcijām ar informācijas sistēmas palīdzību būs iespējams apmainīties ar informāciju, kas nepieciešama, lai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību (no 18 līdz 24 gadu vecumam), nodrošinātu sociālās garantijas, kā arī sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumu, palīdzot šiem bērniem uzsākt patstāvīgu dzīvi, un iekļauties sabiedrībā. Tas ir īpaši aktuāli tiem bērniem, kuri līdz pilngadības sasniegšanai dzīvojuši institūcijās.

Vienlaikus likumprojekts arī paredz bērna tiesības vērsties pēc palīdzības valsts un pašvaldību kompetentajās institūcijās bērna tiesību pārkāpuma gadījumā, kā arī minēto institūciju pienākumu novērst konstatēto pārkāpumu un sniegt bērnam nepieciešamo palīdzību un atbalstu.

Tāpat likumprojekts paredz pienākumu bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu, kurās uzturas bērni, vadītājiem noteikt bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību šajās institūcijās. Institūcijas vadītājam arī jāgādā, lai par šo vienoto kārtību, kādā bērni var iesniegt sūdzības, viņi zinātu, un šī informācija būtu bērniem pieejama. Šādi tiek nodrošināta Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencijas noteikto bērna tiesību nostiprināšana likuma līmenī, garantējot bērna tiesības tikt uzklausītam un paust savu viedokli.

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv