darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Reirs: svarīga kopējā atbalsta sistēma ģimenēm | 08.02.2017.

Trešdien, 8. februārī, labklājības ministrs Jānis Reirs reģionālās vizītes ietvaros viesojās Dobelē, lai pārrunātu nozares aktualitātes un Labklājības ministrijas īstenoto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (deinstitucionalizācijas) projektu pašvaldībā.
 
Vizītes ietvaros labklājības ministrs viesojās Dobeles novada pašvaldībā, kur tikās ar tās priekšsēdētāju Andreju Spridzānu, vietnieku Gunti Safranoviču un izpilddirektoru Agri Vilku, kā arī Sociālā dienesta vadītāju Beatu Limanāni un Bāriņtiesas priekšsēdētāju Sandru Lapinsku-Leieri.
 
Pēc tikšanās Jānis Reirs uzsvēra: „Mums ir līdzīga izpratne par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu mērķiem, veidojot tos pārdomāti un plānojot efektivitāti ilgtermiņā. Atbalstam ģimenēm jābūt mērķētam, kas var būt arī nepieciešamais pakalpojums vai cita veida atbalsts, ne vienmēr to veidojot kā finansiālu pabalstu. Ir jārada tādi apstākļi, lai ģimenei sniegtais atbalsts primāri būtu novirzīts atbilstoši bērna interesēm un vajadzībām.”
 
Labklājības ministrs sarunas gaitā vairākkārt akcentēja ikviena bērna tiesības jau no piedzimšanas brīža. Demogrāfijas veicināšana nav tikai bērna piedzimšana un pirmais dzīves gads. Svarīga ir gan kopējā atbalsta sistēma ģimenei, gan pieejama un profesionāla ārpusģimenes aprūpe, ja tas nepieciešams bērna interesēs. Tāpēc no 2018.gada Latvijā būs specializētas audžuģimenes, kas nozīmē īpaši apmācītus cilvēkus, kuri nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi.
 
Audžuģimeņu specializācija ietvers izglītības un atbalsta pakalpojumu pilnveidi, ciešu starpnozaru un starpsektoru sadarbību, kā arī finansiālo un sociālo drošību. Audžuģimeņu specializācijas pakāpeniska ieviešana Latvijā notiks pakāpeniski. 2017.gadā ieplānota apmācību programmas projekta izstrāde specializētajām audžuģimenēm un specializēto audžuģimeņu ikdienas darba pilotprojekts. Savukārt 2018.gadā - ģimeņu reģionālo centru analīze un izveide, atlīdzības un sociālajā nodrošinājuma sistēmas izstrāde un ieviešana.
 
Reģionālās vizītes ietvaros labklājības ministrs apmeklēja arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs.