Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā | 17.02.2017.

Pirmdiena, 20. februāris

  • Rīgā divu dienu darba vīzītē ieradīsies Lietuvas Sociālās drošības un darba lietu ministrijas delegācija, kas tiksies ar Labklājības ministrijas (LM) vadību un Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (BTAI) pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas skar bērnu tiesību aizsardzību. Lietuvas delegācija apmeklēs arī centru “Dardedze”.

 

Otrdiena, 21. februāris

  • BTAI pārstāvji piedalīsies Saeimas komisijas sēdē par grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

 

Trešdiena, 22. februāris

  • Labklājības ministrija projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros rīkos otro diskusiju par sociālā darba izglītību "Sociālā darba izglītības procesa pilnveide: risinājumi?" Tā no plkst. 14.30 līdz 17.30 notiks Arhitektu namā, Torņa ielā 11. Diskusijā aicināti piedalīties izglītības iestāžu un darba devēju pārstāvji, prakšu vadītāji un studenti, kā arī politikas veidotāji. Diskusijas ietvaros tiks turpināta saruna par sociālā darba izglītības stāvokli Latvijā un meklēti risinājumi sociālā darba izglītības procesa pilnveidei, lai sociālie dienesti un citi pakalpojumu sniedzēji saņemtu praktiskam darbam sagatavotus un motivētus darbiniekus.

 

Ceturtdiena, 23. februāris

  • BTAI pārstāvji Liepājā piedalīsies projekta STROM II “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību” starpinstitucionālā komandas sanāksmē par iestādes kompetencēm cilvēku tirdzniecības novēršanai un par palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem.
  • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiālē notiks tikšanās ar Pašvaldību un Kultūras ministrijas pārstāvjiem par romu tautības pārstāvju integrēšanu darba tirgū un sniegtajiem NVA pakalpojumiem.

 

Piektdiena, 24. februāris

  • LM pārstāvji piedalīsies darba apspriedē Preiļos par deinstitucionalizācijas procesu, t.sk. par aktivitāšu praktisko ieviešanu. Sarunās piedalīsies Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvji.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv