Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Noteikta jauna kārtība valsts finansētu profesionālās rehabilitācijas pasākumu saņemšanai | 21.02.2017.

Par prioritārām mērķa grupām profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai turpmāk tiks uzskatītas personas darbaspējīgā vecumā ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti. To paredz otrdien, 21. februārī, valdības sēdē pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā personas saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu”.

Noteikumi arī paredz, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) darbības efektivizācijai, tās īstenoto profesionālās piemērotības novērtēšanu turpmāk noteiks kā atsevišķu pakalpojumu. Tāpat noteikumi noteiks SIVA sniegtā profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saturu, tajā skaitā profesionālās piemērotības noteikšanai, kā arī multidisciplināru (sociālās, izglītības un veselības jomas) pieeju, aktivitāšu pēctecību, laika ietvaru un nepieciešamo sadarbību ar darba devējiem pēc pakalpojuma pabeigšanas. Turpmāk SIVA būs pienākums pakalpojuma ietvaros sniegt konsultācijas klientu darbavietās arī pēc profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas.

Atbilstoši starptautiskajai praksei arī SIVA piedāvātais pakalpojumu modelis sastāv profesionālās piemērotības noteikšanas un profesionālās rehabilitācijas. Profesionālās piemērotības noteikšana sevī ietver iespējamo pakalpojumu saņēmēju apzināšanu, uzskaiti un viņu motivācijas veidošanu pakalpojuma saņemšanai, ko nodrošina aģentūras karjeras konsultants vai psihologs, katram klientam veltot vidēji 30 minūtes. SIVA speciālisti nosaka ieteicamās profesionālās darbības jomas, tās pamatojot ar teorētiska un praktiska darba izmēģinājumu rezultātiem, sniedz ieteikumus individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam par pasākumiem, kas nepieciešami personas darbspēju atjaunošanai, saglabāšanai un uzlabošanai.

Profesionālā rehabilitācija, ko var uzsākt tikai pēc profesionālās piemērotības noteikšanas un kas atbilstoši individuālā sociālās rehabilitācijas plānā noteiktajam cita starpā var piedāvāt līdz 160 stundu ilgu prasmju apguves programmu personām ar invaliditāti, kuras cēlonis ir garīga rakstura traucējumi, līdz 48 stundu ilgu motivācijas stiprināšanas programmu personām ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti, kas ietver aģentūras psihologa individuālās un grupu konsultācijas motivācijas veidošanai iekļauties darba tirgū, kā arī saskarsmes iemaņu pilnveidošanai. SIVA piedāvātais pakalpojums ietver līdz 48 stundu ilgu apmācību personas pašaprūpes iemaņu pilnveidošanai, kā arī prakses vietas un to satura nodrošināšanu atbilstoši prasībām attiecīgajai profesionālajai kvalifikācijai, kuras ilgums ir līdz 6 mēnešiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv