Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Labklājības ministrija organizē semināru par vienlīdzīgām iespējām un nediskrimināciju ES fondu īstenošanā | 22.02.2017.

Ceturtdien, 23.februārī, Labklājības ministrija (LM) organizē semināru “Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija”. Semināra ietvaros zināšanas nostiprināt aicināti Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji, darba devēji, sadarbības partneri un  institūcijas, kas ir iesaistītas Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā, kā arī jebkurš interesents, kas vēlas papildināt savas zināšanas vienlīdzīgu iespēju politikas jomā.

Seminārā tiks akcentēta uzmanība uz vienlīdzīgām iespējām un nediskrimināciju nodarbinātības jomā. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. Vienlīdzīgas iespējas ir nosacījums, ka pret visiem cilvēkiem jāizturas vienādi, bez mākslīgiem šķēršļiem vai aizspriedumiem. Gadījumos, kad konkrētas atšķirības var būt skaidri pamatotas, no līdzcilvēku puses ir vajadzīga izpratne un konkrētas darbības, lai šos škēršļus mazinātu.

Semināra dalībnieki tiks infoemēti par atbildīgu projektu īstenošanu, nepieļaujot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, ticības vai pārliecības, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas dēļ. Īpaša uzmanība tiks veltīta dzimumu līdztiesības veicināšanai nodarbinātības jomā un iespējām nodrošināt pieejamu darba vietu un vienlīdzīgas iespējas personām ar invaliditāti.

Seminārs notiks Labklājības ministrijā, Skolas ielā 28, 23. februārī no plkst.14.00 līdz 17.00

Pieteikties iespējams nosūtot pieteikumu LM speciālistei Inese Vilcānei, inese.vilcane@lm.gov.lv vai pa tālruni 64331836.

Semināru LM organizē tehniskās palīdzības projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv