darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM uzsāk starptautiskas bērnu līdzdalības novērtēšanas sistēmas ieviešanu | 12.04.2017.

Turpmāk arī Latvijā tiks pielietota Eiropas Padomes 2015. gadā izstrādātā un aprobētā bērnu līdzdalības novērtēšanas sistēma. Starpnozaru izvērtējumā analizēs, kā dažādās bērnam (personām, kuras jaunākas par 18 gadiem) nozīmīgās dzīves situācijās tiek ņemts vērā paša bērna viedoklis, lai pieņemtu viņu situāciju ietekmējošus lēmumus. Tādējādi saskaņoti un pēc vienotiem, starptautiski noteiktiem kritērijiem tiks vērtēts viens no nozīmīgākajiem bērnu tiesību principiem – tiesības uz līdzdalību, bez kura daudzu citu bērnu tiesību nodrošināšana nebūtu iespējama.

Valsts līmeņa bērnu līdzdalības tiesību nodrošināšanas novērtēšanas jeb monitorēšanas sistēma ir nākamais secīgais solis, papildinot un uzlabojot līdz šim Latvijā veikto bērnu līdzdalības novērtēšanu. Starptautiski vienota sistēma palīdzēs veikt regulāru bērnu līdzdalības novērtēšanu valsts, pašvaldību, katras iestādes un organizācijas līmenī, iesaistot bērnus un jomas ekspertus. Tiks pielietota arī vienota metodika, tādējādi nodrošinot iespēju analizēt procesa dinamiku un dažādo politikas iniciatīvu ietekmi uz to.

Ikviena situācija tiks novērtēta, analizējot gan formālo ietvaru (tiesiskais regulējums, politikas plānošanas dokumenti, neatkarīga bērnu tiesību aizstāvja esamība), gan praktiskas dabas jautājumus (bērnu tiesības piedalīties tiesas un ārpus tiesas procesos, bērniem draudzīga sūdzību izskatīšana, informēšanas pasākumi, iesaiste un pārstāvība; atbalsta un atgriezeniskās saites esamība, u.c.). Bērnu līdzdalība tiks vērtēta tādās jomās kā izglītība (skolas, pirmsskolas izglītības iestādes), veselības aprūpe (ārstniecības iestādes), tieslietu, iekšlietu un sociālās jomas, (situācijās, kad bērns ir cietis no vardarbības), un, protams, ģimene.

Projektu “Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīka ieviešanai” Labklājības ministrija īsteno sadarbībā ar Eiropas Padomi, Latvijas Bērnu labklājības tīklu un Latvijas Jaunatnes padomi. Tā ietvarosturpmāk regulāri dinamikā tiks monitorēta bērnu līdzdalības novērtēšanas sistēmas ieviešana, savlaicīgi analizējot un izvērtējot iespējamos sarežģījumus un veicot nepieciešamos pilnveidojumus gan tiesiskā regulējuma ietvarā, gan ikdienas praksē. Projekts noslēgsies 2017. gada 31. decembrī.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv