Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Reirs: Darba tirgus jāveido iekļaujošs un pietiekami elastīgs | 04.04.2017.

No 3. līdz 4. aprīlim labklājības ministrs Jānis ReirsValetā (Maltā) piedalījās Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības un sociālo lietu ministru neformālajā sanāksmē.

Sanāksmes pirmajā dienā Jānis Reirs piedalījāsES nodarbinātības ministru diskusijā par nevienlīdzību darba tirgū mazināšanu, uzsverot efektīvi darbojošos darba tirgu un sociālās aizsardzības sistēmu nozīmi. Tāpat tika pārrunātas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai darba ņēmējiem sniegtu piemērotākās nodarbinātības iespējas. Savukārt neformālās sanāksmes otrajā dienā labklājības ministrs piedalījās ES sociālo lietu ministru diskusijā par darba tirgu kā faktoru, kas veicina sociālo iekļaušanos.

„Darba tirgus Latvijā atspoguļo izglītības un prasmju nozīmi - cilvēki ar augstāku izglītību ir pakļautas mazākam bezdarba riskam. Tāpēc ir svarīgi paaugstināt prasmes cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju, mazinot riskus ilgstošam bezdarbam un līdz ar to arī sociālajai atstumtībai. Darba tirgus jāveido iekļaujošs un pietiekami elastīgs, lai aktivizētu un atbalstītu arī tos cilvēkus, kuri dažādu iemeslu dēļ ir bez darba,” uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs, norādot, Latvija pašreiz strādā gan pie minimālā ienākuma, gan nodokļu politikas reformas, kas ietver arī darbaspēka nodokļu sistēmas reformas ar mērķi mazināt nodokļu slogu strādājošiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Aija Bukova-Žideļūna

labklājības ministra Jāņa Reira preses sekretāre

Tel. 29471759

aija.bukova@lm.gov.lv