Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Reirs: “Skolēnu vasara ir uzņēmēju ieguldījums mūsu bērnu nākotnē” | 10.04.2017.

Piektdien, 7. aprīlī, reģionālās vizītes ietvaros apmeklējot Jelgavu un Jelgavas novadu, labklājības ministrs Jānis Reirs tikās ar uzņēmēju un lielāko darba devēju pārstāvjiem Zemgalē un pārrunāja aktualitātes nodarbinātības jomā. Īpaša vērība tika pievērsta jautājumam par nodarbinātības risinājumiem vasaras sezonā.

Labklājības ministrs aicināja vietējos uzņēmējus atbalstīt jauniešu nodarbinātību Latvijā, piedāvājot skolēniem darba iespējas vasaras laikā. Jānis Reirs uzsvēra, ka svarīgi ne vien veidot jauniešos izpratni par dažādām profesijām, bet arī piesaistīt tos Latvijas darba tirgum, kas ir būtiski, lai jaunieši būtu ieinteresēti arī pēc profesijas iegūšanas iesaistīties tieši vietējā darba tirgū, nevis doties darba meklējumos ārpus mūsu valsts.

„Vienmēr esmu saņēmis ļoti pozitīvas atsauksmes no uzņēmējiem, kuri piedalījušies mūsu īstenotajos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumos, kā arī no pašiem bērniem un viņu vecākiem. Daudzi uzņēmēji, kas atvēra savas durvis, piedāvājot jauniešiem darbu vasarā, to dara atkārtoti, jo apzinās - tā ir iespēja ne vien iegūt motivētu darbinieku uz vasaras mēnešiem, bet arī atrast sev nākamos pastāvīgos darbiniekus. Augstu novērtēju uzņēmumus, kuri ir gatavi iesaistīties skolēnu vasaras nodarbinātības programmā. Tādā veidā uzņēmēji parāda, ka viņiem rūp mūsu jaunieši un viņu nākotne. Pirmā darba pieredze ikvienam ir ļoti nozīmīga, daudziem tas ir pirmais apzinātais solis izvēlētās turpmākās karjeras virzienā. Tāpēc, lai arī motivētu darba devējus aicināt darbā skolēnus, valsts nodrošina līdzfinansējumu skolēna darba apmaksai,”uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.

Jauniešu iesaiste darba tirgū vēl skolas vecumā, ir būtisks priekšnosacījums, lai, izmēģinot iespējamas vairākas profesijas, viņi daudz pārdomātāk izvēlētos darbības virzienu, ar kuru saistīt turpmāko karjeru, kā arī iegūtu daudz lielāku izpratni par darba tirgu kopumā. Tas ir ļoti būtisks solis, jauniešu sagatavošanā turpmākajai dzīvei. Tikai cilvēks, kurš ir sagatavots darba tirgum, ar izpratni par tā nosacījumiem, spēj izdarīt apzinātu profesijas izvēli, līdz ar to vieglāk spēs atrast piemērotu darbu Latvijā un nebūs vajadzības doties peļņā uz ārvalstīm.

Jau kopš 2004. gada Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ik gadu organizē skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā. Pirmajā darbības gadā ar programmas starpniecību tika nodarbināti 3 225 skolēni, savukārt pērn, 2016. gadā, NVA filiālēs visā Latvijā kopumā bija apstiprinātas 4 215 darba vietas, ko skolēniem piedāvāja 421 darba devējs. Lielākā daļa jeb 60% jauniešu, kas pieteicās darbam vasarā, bija vecumā no 16 līdz 17 gadiem - tie kuriem priekšā ir skolas beigšana un tālākās profesijas izvēle.

Jaunieši pērn tika nodarbināti tādās nozarēs kā valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana, darba vietas piedāvāja arī vairākas Latvijas pašvaldības, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts, apstrādes rūpniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība utt.

 “Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īsteno Labklājības ministrijas padotības iestāde Nodarbinātības valsts aģentūra. Ar detalizētāku informāciju un pasākuma kritērijiem var iepazīties NVA mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”, mājaslapā pieejama arī NVA filiāļu kontaktinformācija. Darba devēji pieteikumus skolēnu nodarbinātības pasākumuīstenošanai šajā vasarā var iesniegt līdz 19. aprīlim.

 

Informāciju sagatavoja: Aija Bukova-Žideļūna

labklājības ministra preses sekretāre; Tel. 2947175; aija.bukova@lm.gov.lv