Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Apstiprināts informatīvais ziņojums par Jauniešu garantijas programmas īstenošanu | 25.04.2017.

Ministru kabinets otrdien, 25. aprīlī, apstiprināja informatīvo ziņojumu par Jauniešu garantijas programmas īstenošanu. Informatīvais ziņojums izstrādāts, lai līdzīgi kā iepriekšējos gados, apkopotu informāciju par paveikto, darba tirgū iekļaujot jauniešus, kas nemācās un nestrādā. Programma sastāv no trijiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālā līmeņa projektiem, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kā arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).

„Jauniešu garantijas programma ir veiksmīgi aktivizējusi un iesaistījusi darba tirgū ievērojamu daļu mūsu jauniešu. Skaitļi rāda, ka 2016. gadā puse no programmas aktivitātēs iesaistītajiem jauniešiem darbu sev ir atraduši sešu mēnešu laikā. Neskatoties uz to, ka programmas finansējums mums vairs nebūs pieejams, uzskatu, ka jārod risinājums turpmākam valsts atbalstam jauniešu bezdarba mazināšanai Latvijā. Tāpēc esmu ierosinājis jau tuvākajā laikā izveidot augsta līmeņa ekspertu grupu šāda risinājuma priekšlikuma izstrādei, lai Jauniešu garantijas programmas aizsāktās un rezultatīvākās aktivitātes varētu ieviest kā pastāvīgu valsts atbalsta programmu", uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Pēdējo trīs gadu laikā pēc dalības programmā darbā iekārtojušies 29 370 NVA reģistrētie jaunieši vecumā no 15-24 gadiem un 35 157 jaunieši vecumā no 25-29 gadiem.Programmas ietvaros jauniešiem pieejams atbalsts, piedāvājot gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumus. Kopumā no 2014.-2016. gadam programmas ietvaros sagatavoti 92 358 individuālie darba meklēšanas plāni, sniegtas 112 574 karjeras konsultācijas, 28 586 jaunieši iesaistīti darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un kompetenču apguvē, 1575 jaunieši iesaistīti pasākumā “Darbnīcas jauniešiem”, palīdzot izvēlēties savu nākotnes profesiju. Savukārt ilgtermiņa atbalstssniegts 18 865 jauniešiem. Kopumā no 2014.-2016. gadam izglītības programmās iesaistījās 13 998 jaunieši, izveidotas 1476 subsidētās darba vietas mazāk konkurētspējīgiem jauniešiem, 2761 jaunietis apguva darba iemaņas nevalstiskajās organizācijās, 290 jaunieši piedalījās mazā biznesa uzsākšanas programmā, vēl 1 738 jaunieši saņēma reģionālās mobilitātes atbalstu, lai sasniegtu apmācību vai darba vietu.

Jauniešu garantijas programmasietvaros pieejams dažāda veida atbalsts darba meklēšanā (vakanču piemeklēšana, speciālistu konsultācijas, dalība lekcijās un semināros), karjeras konsultācijas un apmācību programmas arī jaunas profesijas apguvei. Izveidotas subsidētās darba vietas un sniegtas pirmās darba pieredzes iegūšanas iespējas, piedāvātas iespējas darba iemaņas apgūt nevalstiskajās organizācijās, kā arī pieejams atbalsts sava biznesa uzsākšanai. Jauniešiem, kuri nav reģistrēti NVA un ilgstoši atrodas bezdarba situācijā, pieejams arī mentora atbalsts, prasmju uzlabošanas pasākumi, vizītes pie darba devējiem u.c. pasākumi, lai palīdzētu kļūt aktīvam un iekļauties izglītībā vai darba tirgū.

No 2014.-2016. gadam Jauniešu garantijas programmas īstenošanai novirzīti 37 799 804 eiro, tajā skaitā speciālais Eiropas Komisijas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas finansējums – 15 504 705 eiro, ESF finansējums – 17 234 975 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums – 2 756 620 eiro un privātais līdzfinansējums (darba devēju līdzmaksājumi jauniešu algām) – 2 303 504 eiro. Programmas īstenošanas laiks – no 2014. gada 1. janvāra līdz 2018. gada otrajam pusgadam.

 

 

jauniešu_garantijas_programmā_2014_–_2016-_1.png - 180.34 KB

 

 

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv