darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Senioru lietu padomē vērtē plānoto nodokļu reformu | 19.05.2017.

Piektdien, 19. maijā, notika kārtējā Senioru lietu padome labklājības ministra Jāņa Reirs vadībā. Tās darba kārtībā skatīti jautājumi par nodokļu pamatnostādnēm, minimālajām pensijām un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kā arī citi senioriem aktuāli un svarīgi jautājumi.

„Ikviens seniors ir pelnījis cieņpilnu attieksmi no valsts un pārliecību, ka rītdiena būs labāka par šodienu. Savu kā labklājības ministra galveno uzdevumu redzu stabilu un pārredzamu sociālās apdrošināšanas budžetu. Šobrīd aktuālās nodokļu reformas galvenais akcents vērsts uzņēmējdarbības atbalstam. Tajā pašā laikā svarīgi diskutēt ar ikvienu iesaistīto un izrunāt visus tās aspektus, tai skaitā, atbalstu senioriem, īpaši tiem, kuru darba stāžs ir ievērojams, bet pensijas niecīgas, līdz ar to esot vienā no sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām,” atklājot sanāksmi, uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.

Seniori uzklausīja Finanšu ministrijas pārstāvja skaidrojumu par plānoto nodokļu reformu. Senioru lietu padomes pārstāvji izteicās kritiski, uzsverot, ka tās ietvaros nav redzams atbalsts senioriem nevienā no tik būtiskajām jomām, īpaši uzsverot veselības aprūpes pieejamību un nodrošināšanu.

Senioru lietu padome iepazinās ar Labklājības ministrijas izstrādāto plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai. Tās ietvaros 2018. gadā paredzēta vecuma pensiju pārskatīšana (indeksācija), ņemot vērā apdrošināšanas stāžu. Savukārt 2019. gadā paredzēta minimālo pensiju bāzes paaugstināšana un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta pārskatīšanu (pensijas vecumu sasniegušajiem) uz 94 eiro (līdz šim 49,08 eiro). 2020. gadā paredzētsnoteikt vienotu dzīvokļa pabalsta tvērumu visā valstī, kā arī noteikt vienotu maznodrošinātās personas ienākumu līmeni.

Senioru lietu padomes darbs tika atjaunots 2016. gadā, lai nodrošinātu efektīvu sabiedrisko organizāciju un valsts pārvaldes institūciju sadarbību pensionāru problēmu identifikācijā, izvērtēšanā un to risinājumu piedāvājumu izstrādē. Senioru lietu padome ir konsultatīva institūcija, tās mērķis – risināt Latvijas pensionāru problēmas, izzinot viņu viedokli par svarīgiem sociālās un veselības aprūpes sfēras jautājumiem. Padomes sastāvā ir pārstāvji no pārstāvji no Labklājības un Veselības ministrijām, senioru pārstāvji no Latvijas Pensionāru federācijas, Latvijas Senioru alianses, Rīgas aktīvo senioru alianses un citām organizācijām.
Nākamā Senioru padomes sēde plānota 2017. gada rudenī.

 

Informāciju sagatavoja:

Aija Bukova-Žideļūna

labklājības ministra preses sekretāre

Tel. 29471759; aija.bukova@lm.gov.lv