darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Notiek diskusijas par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu | 12.06.2017.

Labklājības ministrijā (LM) jūnijā ir notikušas divas domnīcas projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” veiktā pētījuma “Esošo sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas un finansēšanas analīze” ietvaros, kurās piedalījās pašvaldību, kā arī sociālo pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, lai diskutētu par esošo situāciju sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Tieši sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu loma ir ļoti būtiska, lai sekmētu personu iespēju dzīvot sabiedrībā un bērnu gadījumā, bērniem augt ģimeniskā vidē, nevis valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. 

Domnīcās apkopotie viedokļi un rezultāti tiks izmantoti, izstrādājot finansēšanas mehānismus sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kā viens no iespējamajiem finansēšanas mehānismiem tiek piedāvāts individuālā budžeta modelis, kas jau darbojas atsevišķās ES valstīs. Tā pamatā ir personas individuālo vajadzību izvērtēšana un katras personas izvēles brīvība tērēt esošo finansējumu pakalpojumiem, ja vien tas atbilst personas atbalsta plānā noteikto mērķu sasniegšanai.

Latvijas eksperti uzskata, ka būtu lietderīgi pārņemt individuālā budžeta modeļa atsevišķus elementus. Kā atzina eksperti, viens no šībrīža vājajiem posmiem valsts un pašvaldību finansēto pakalpojumu nodrošināšanas mehānismā ir neelastība - iespējas pielāgot pakalpojumu saturu un apjomu katras personas individuālajām vajadzībām ir ļoti ierobežotas vai to nav vispār. Individuālā budžeta modelis šādu elastību pieļauj. 

Gan pētījums, gan turpmāka finansēšanas mehānismu izstrāde tiek veikta Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību bērniem un personām ar invaliditāti” pasākuma “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Šī projekta ietvaros, pēc finansēšanas mehānismu izstrādes, ir paredzēti arī šo mehānismu izmēģinājumprojekti, kuros atbalstu varēs saņemt 100 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 200 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. 
 
Informāciju sagatavoja:
 
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv