Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Reirs: mūsdienu darba tirgū nepieciešamas inovācijas | 03.08.2017.

Ceturtdien, 3. augustā, labklājības ministrs Jānis Reirs piedalījās pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšanas projekta atklāšanā, kas tiek īstenots starptautiskās “INTERREG Estonia-Latvia” programmas ietvaros.

„Liela loma pārrobežu sadarbības nodrošināšanā un nodarbinātības veicināšanas projekta veiksmīgā ieviešanā ir tieši pašvaldībām. Valkas-Valgas pieredze veidos pamatu reālai un pierādījumos balstītai praksei, dodot idejas un iedvesmojot pielietot inovatīvu pieeju mūsdienu darba tirgū visā Latvijā,” projekta atklāšanā uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.

Projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” īsteno Nodarbinātības valsts aģentūras, Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda, Valkas novada dome un Valgas pilsētas dome.

Projekta ietvaros plānots pētījums par Valkas un Valgas pašvaldību uzņēmējdarbības vidi, vērtējot un analizējot darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu, kā arī veidojot ieteikumus turpmāk plānotajām aktivitātēm. Tāpat paredzētas dažādas nodarbinātību veicinošas aktivitātes gan bezdarbniekiem un darba meklētājiem, gan jau strādājošajiem, kā arī darba devējiem. Pārrobežu sadarbībā tiks rīkoti Livonijas darba tirgi, semināri un informatīvās dienas.

“INTERREG Estonia-Latvia” programma ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kas saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības izlīdzināšanas politikas mērķiem darbojas Eiropas Savienības iekšējo robežu teritorijās. “INTERREG Estonia-Latvia” programmu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Igaunijas Republika un Latvijas Republika.