Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plānots uzlabot personāla atlases pakalpojumu sniedzēju darbību | 14.09.2017.

Komersanti, kas nodarbojas ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un kuriem ir paredzēts saņemt samaksu no darba devēja, nav tiesīgi pieprasīt un saņemt jebkādu samaksu no darba meklētājiem. Tas pats attiecas uz personāla atlases pakalpojumu sniedzējiem, jo personāla atlase ir saistīta ar maksas pakalpojumu sniegšanu darba devējiem, tāpēc saņemt no darba meklētājiem maksu par darbiekārtošanas pakalpojumiem ir pretrunā ar pakalpojuma būtību.

To nosaka Labklājības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos „Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība", kas ceturtdien, 14. septembrī, izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Projektā arī paredzēts mazināt administratīvo slogu komersantiem, kas sniedz personāla atlases pakalpojumus Latvijas darba devējiem. Turpmāk atsevišķie licences saņēmēja pienākumi netiks attiecināti uz komersantiem, kas sniedz personāla atlases pakalpojumus Latvijas darba devējiem.

Noteikumu projektā ir paredzēts, ka personām, kas saņem darbiekārtošanas pakalpojumus ārvalstīs, ir jānodrošina tādi darba samaksas nosacījumi, kas garantē vismaz par normālo darba laiku paredzēto minimālo mēneša darba samaksu attiecīgajā valstī. Tas nepieciešams tāpēc, ka, strādājot ārvalstīs, personai rodas papildus izdevumi, kas ir saistīti ar uzturēšanos svešā valstī. Līdz ar to nav pieļaujamas situācijas, ka darbinieks tiek nodrošināts ar tādu darba apjomu, kas pēc būtības liedz ienākumu gūšanas iespēju.

Tāpat normatīvajā regulējumā tiks precizētas komersantam izvirzītās prasības licences darbības apturēšanas laikā. Plānots nepārprotami noteikt, ka licences darbības apturēšanas laikā, komersanti, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, nav tiesīgi reklamēt un piedāvāt darbiekārtošanas pakalpojumus un drīkst veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas pārkāpumu novēršanai.