darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plānots pilnveidot aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanas kārtību | 28.09.2017.

Atbalstu reģionālajai mobilitātei varēs saņemt arī uzsākot darba attiecības Rīgā, vienlaikus novēršot to, ka atbalsts reģionālajai mobilitātei tiek nodrošināts transporta vai īres izmaksu segšanai vienas pilsētas (Rīgas) robežās.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"". Grozījumu projekts ceturtdien, 28. septembrī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un šogad jāapstiprina valdībā.

Plānots dotāciju darba devējam apmācībā pie darba devēja iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša darba algai aprēķināt par pirmajiem trim un pēdējiem trim apmācību mēnešiem. Lai veicinātu aktīvāku darba vietu izveidi pasākumā, par pirmajiem trim apmācību mēnešiem dotāciju plānots palielināt līdz 200 eiro savukārt par pēdējiem - līdz 150 eiro.

Tāpat noteikumu grozījumi paredz iespēju bezdarbnieku apmācību ietvaros apgūt modulārās profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas profesionālās izglītības kompetences centros.

Plānots, ka profesionālās izglītības kompetences centri varēs īstenot atsevišķas apmācību komisijas apstiprinātas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas arī ārpus apmācību kuponu sistēmas. Vienlaikus viena no apmācību komisijas funkcijām būs noteikt šajās izglītības programmās iesaistāmo bezdarbnieku pazīmes (piemēram, bezdarbnieki ar invaliditāti, bezdarbnieki, kas vecāki par 45 gadiem u.tml.).

Iecerēts arī izveidot programmu „Latviešu valodas mentora pakalpojums nodarbinātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu", kuras mērķis ir darbam nepieciešamo latviešu valodas zināšanu pilnveidošana, apgūstot darba profesionālo leksiku un iegūstot spēju patstāvīgi iekļauties darba vidē. Pasākuma mērķa grupa ir Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki, kas ir bēgļi vai personas ar alternatīvo statusu un iesaistās subsidētajā nodarbinātībā, apmācībā pie darba devēja, vai algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos, un bēgļi vai alternatīvo statusu ieguvušas personas, kuras līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai, bijušas reģistrētas NVA bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā.