Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Pieņemti grozījumi likumprojektā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” | 03.10.2017.

No 2018. gada 1. janvāra personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, tiks apdrošinātas no valsts pamatbudžeta pensiju, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai. Līdz ar to personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, tiek pakļautas valsts sociālajai apdrošināšanai.

To paredz otrdien, 3. oktobrī, valdības sēdē pieņemtais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"".

Saeima šā gada 27. jūlijā pieņēma likumu, kas nosaka no 2018. gada 1. janvāra autoratlīdzības izmaksātājam pienākumu no saviem līdzekļiem veikt 5 procentu obligātās iemaksas no autoratlīdzības apmēra pensiju apdrošināšanai. Tagad valdībā pieņemtais likumprojekts paredz, ka autoratlīdzības saņēmējam, kurš ir reģistrēts kā darba ņēmējs un par kuru obligātās iemaksas kā par darba ņēmēju tiek veiktas mēnesī vismaz no valstī noteiktās minimālās darba algas, nebūs jāreģistrējas un jāveic obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai

Saeima šā gada 27. jūlijā pieņēma grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz saimnieciskās darbības veicējam izdevumu ierobežojumus, aprēķinot no saimnieciskās darbības gūtos ienākumus. Ņemot vērā, ka saimnieciskās darbības veicējs kā pašnodarbināta persona obligātās iemaksas veiks no saviem līdzekļiem 32,13 procentus, tad, nosakot ienākumu, nav pamata ierobežot izdevumu apjomu. Tādējādi tagad likumprojektā paredzēts, ka, aprēķinot ienākumus obligāto iemaksu objektam, neņem vērā likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos ar saimniecisko darbību saistītos izdevumu ierobežojumus.

Likumprojekts vēl jāapspriež un jāapstiprina Saeimā.