Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
ESF jubilejas gadā brošūrā apkopoti astoņi stāsti par līdzdalību ESF projektos | 31.08.2017.

2017. gadā Eiropas Sociālajam fondam aprit 60 gadu. To novērtējot, Labklājības ministrija ir sagatavojusi brošūru, kurā apkopoti astoņi īsi stāsti par cilvēkiem, kuru idejas, gribasspēks un skatījums uz mūsdienu pasauli paver durvis lielajiem Eiropas Sociālā fonda mērķiem, ieaicina tos sabiedrības dzīvē un palīdz projektiem kļūt par īstu un taustāmu atbalstu saviem līdzcilvēkiem.
 
 
Iekļaujoša nodarbinātība kļūst par īstenību, ja atrodas darba devējs, kurš pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti, jo spēj aiz diagnozes ieraudzīt viņa prasmes un varēšanu. Ir uzvarēta vismaz viena kauja cīņā ar nabadzību, kad meistars iemāca ilgstošam bezdarbniekam sava aroda noslēpumus un palīdz atgriezties darba dzīvē. Biedrība pieņem praksē jaunieti un iedod viņam gan profesionālās iemaņas, gan izpratni par darbu ar aizrautību un misijas apziņu. Nevalstiskās organizācijas, radot jaunus sociālos pakalpojumus vēl un vēlreiz pierāda, ka Latvijas sabiedrība spēj pasniegt palīdzīgu roku grūtībās un ļaut justies pieņemtiem savās mājās, neraugoties uz atšķirībām.
 
Četri no brošūrā aprakstītajiem projektiem ir īstenoti pagājušajā plānošanas periodā, laikā no 2007. līdz 2013. gadam. Tad kopumā labklājības nozarē tika īstenoti 115 projekti, un 42 no tiem iedzīvināja nevalstiskās organizācijas. Šie projekti ir stāsti par palīdzību vardarbībā cietušajiem, par invaliditātes radīto šķēršļu nojaukšanu, par jaunu iespēju došanu bez pajumtes palikušajiem un daudzi citi.
 
Savukārt šī plānošanas perioda stāsti vēl top. No 2014. līdz 2020. gadam Labklājības ministrija kā atbildīgā iestāde pārrauga 17 Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu labklājības nozarē. Darba devēji, kas šajā brošūrā dalās savā pieredzē, ar savu stāstu pārstāv vairāk nekā 2400 uzņēmumus un biedrības, kas pirmo trīs gadu laikā kopš plānošanas perioda sākuma iesaistījušies piecos dažādos nodarbinātības projektos, radot jaunas darba, prakses vai mācību vietas. Vēl citos labklājības nozares projektos tiek radīta atbalsta sistēma sociālajai uzņēmējdarbībai, pētīti nabadzības riski, veidota ģimeniskai pietuvināta vide bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, stiprināts atbalsta loks, lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varētu dzīvot patstāvīgu un piepildītu dzīvi, un darīti citi lielāki un mazāki darbi, lai veidotu iekļaujošu sabiedrību un nodarbinātību, kas pieejama katram.
 

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova,
Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta projekta vadītāja, 20219048, 67782957, inita.kabanova@lm.gov.lv 

Brošūra ir izgatavota projekta “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” ietvaros.
 
Projekta numurs: Nr.10.1.2.0/15/TP/009
 
Projekts „Tehniskā  palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai labklājības jomā (1.kārta)” ir atbalsts LM kā Eiropas Savienības (ES) fondu vadībā iesaistītās atbildīgās institūcijas informatīvo un publicitātes aktivitāšu (darbību) īstenošanai par tās pārziņā esošajiem 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu specifiskajiem atbalsta mērķiem un to pasākumiem.
Projekta mērķis – nodrošināt ES fondu administrēšanā iesaistīto LM institūciju un LM kapacitātes palielināšanu, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, lai tiktu paaugstināta sabiedrības informētību par valsts politiku nodarbinātības veicināšanai un sociālās iekļaušanas pasākumiem.
 
esf_ansamblis.png - 37.15 KB