darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Liels pieprasījums pēc atbalsta bērniem ar uzvedības traucējumiem | 05.10.2017.

10 mēnešu laikā, kopš Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (VBATI) darbu uzsākusi īpaši izveidota Konsultatīvā nodaļa, bezmaksas individuālu atbalstu tajā saņēmuši 197 bērni ar uzvedības problēmām un viņu vecāki.
Infografika:vbtai_mazs.png - 37.74 KB
 
Kopumā Konsultatīvā nodaļa ir saņēmusi 245 bērnu vecāku vai citu likumisko pārstāvju iesniegumus. Visbiežāk ģimenes satrauc bērnu nepietiekama uzvedības un saskarsmes pašregulāciju – šāda problēma norādīta 56% iesniegumu. Tai seko noteikumu neievērošana (44%), agresīva (34%) vai izaicinoša saskarsme (25%), atkarības (22%) un zagšana vai īpašuma bojāšana (11%). Vairumā iesniegumu minēta vairāk nekā viena uzvedības problēma.
 
Bērniem un viņu ģimenēm nodaļā draudzīgā un ērtā vidē ir iespēja tikties ar īpaši izveidotu speciālistu komandu – sociālo darbinieku, psihologu, speciālo pedagogu, bērnu psihiatru un atkarību profilakses speciālistu. Pēc klātienes konsultācijas speciālisti katram bērnam sagatavo individuālu atbalsta programmu. Tā tiek nosūtīta bērna ģimenei, sociālajam dienestam un izglītības iestādei (sadaļu, kas attiecas uz izglītības iestādi), lai nodrošinātu bērna vajadzībām atbilstošāko atbalstu un palīdzību pašvaldībā.
 
Konsultatīvā nodaļa darbu uzsāka 2016. gada nogalē un ir izveidota Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros. Individuālās atbalsta programmas šajā projektā līdz 2023. gadam paredzēts izstrādāt vismaz 1000 bērniem.
 
Ģimenes, kas saskaras ar tādām būtiskām bērnu uzvedības problēmām, kuras pašu spēkiem neizdodas atrisināt, ir aicinātas vērsties VBTAI Konsultatīvajā nodaļā. Iesniegumu un sākotnējās novērtēšanas anketu, kas pieejama VBTAI interneta vietnē (šeit), vecāki vai citi likumiskie pārstāvji VBTAI var nogādāt pa pastu, personīgi vai elektroniski uz e-pastu konsultativaiscentrs@bti.gov.lv. 
 

 
Informāciju sagatavoja:

Inita Kabanova,
Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta projekta vadītāja, 20219048, 67782957, inita.kabanova@lm.gov.lv