Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
17. oktobrī atzīmējam Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu | 17.10.2017.

Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena ir veltīta aicinājumam uz solidāru darbību nabadzības izskaušanai. Tās pirmsākumi meklējami 1987. gada 17. oktobrī Parīzē. Ap 100 000 cilvēku no dažādām valstīm klātesot, visnabadzīgāko iedzīvotāju tiesību aizstāvības kustības dibinātājs Džozefs Vresinskis vērsās ar saucienu - ja cilvēks ir spiests dzīvot nabadzībā, tiek pārkāptas viņa cilvēktiesības. Tāpēc solidāra apvienošanās šo tiesību ievērošanai un cieņai ir mūsu katra pienākums. Pēc pieciem gadiem - 1992. gadā - ANO Ģenerālā asambleja izsludināja 17. oktobri par Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu, aicinot visas valstis šajā dienā proponēt pasākumus nabadzības apkarošanai.

2015. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 424 tūkstoši jeb 21.8% iedzīvotāju, kuru ienākumu līmenis uz vienu mājsaimniecības locekli, piemērojot ekvivalences skalu, bija zemāks par nabadzības riska slieksni jeb 318 euro mēnesī. Visvairāk nabadzības riskam ir pakļauti tie, kas dzīvo vieni, īpaši pensijas vecuma cilvēki, nestrādājošie, personas ar invaliditāti un funkcionēšanas ierobežojumiem, viena vecāka ģimenes ar bērniem, kā arī daudzbērnu ģimenes. 2016. gadā Latvijā ir reģistrētas 68 816 trūcīgas personas, kas veido 3.5% no kopējā iedzīvotāju skaita, un šo cilvēku ienākumi veidoja līdz 128,06 euro mēnesī uz vienu mājsaimniecības locekli.

Lai mazinātu nabadzību, 2017. gadā veikti vairāki pasākumi:
- minimālā mēneša darba alga palielināta līdz 380 euro mēnesī;
- palielināts atbalsts trūcīgām personām, kurām, uzsākot strādāt, pirmos 3 mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram;
- ar gada sākumu palielināts ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem līdz 50,07 euro mēnesī;
- ar 1. oktobri pensiju indeksācijā piemēroti 50% (iepriekš 25%) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem;
- palielināts valsts atbalsts apgādnieku zaudējušiem bērniem. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs palielināts līdz 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš   bērnības - 106,72 eiro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas - 111 eiro.

Trūcīgas un maznodrošinātas personas var saņemt no pašvaldībām atbalstu un pakalpojumus, t.sk. dzīvokļa jautājumu risināšanai, pārtikai, veselības aprūpei, izglītībai u.c. Valsts nodrošina atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām personām, kompensējot elektroenerģiju par samazinātu cenu, ka arī trūcīgas personas var saņemt atvieglojumus veselības aprūpē, izglītības, tieslietu un kultūras jomā.