Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

AKTUALITĀTĒM Pilns arhīvs
Aicinām pārliecināties, vai nodokļa papildu atvieglojumi ir piemēroti | 13.11.2017.

Vēršam uzmanību, ka Valsts ieņēmumu dienests aicina personas ar invaliditāti, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus pārliecināties, vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumi ir piemēroti. Papildu atvieglojums ir ienākuma daļa, no kuras nav jāmaksā ienākuma nodoklis. Attiecīgi personām, kurām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem šī summa ir 1848 eiro gadā, bet personām ar III invaliditātes grupu - 1440 eiro gadā. 

Lūdzam sīkāk ar informāciju skatīt Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā zem saites: https://www.vid.gov.lv/lv/vid-aicina-pensionarus-parliecinaties-vai-papildu-atvieglojumi-ir-piemeroti