Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Reirs: Valstij ir jāstiprina audžuģimeņu un aizbildņu sistēma | 03.11.2017.

Pasaulē un jau ceturto gadu arī Latvijā katru pirmo novembra svētdienu, kas šogad ir 5. novembris, atzīmē kā Bāreņu svētdienu. Tās saknes meklējamas Āfrikā, kur reiz apmeklējot dievkalpojumu kādu amerikāni pārsteidza vietējā mācītāja dedzīgais aicinājums rūpēties par bāreņiem vietējā kopienā, kur valdīja AIDS un nabadzība.

Bāreņu svētdiena tagad ir starptautiska ekumēniska iniciatīva, kuras ietvaros katru novembri visā pasaulē notiek tūkstošiem pasākumu. Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara.

"Bērnu aprūpes iestādē, lai arī cik tā būtu laba un palīdzīga, atstāj graujošu ietekmi uz visu bērna dzīvi. Tāpēc es aicinu Latvijas sabiedrību Bāreņu svētdienā padomāt to, kā palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Savukārt mums ir jāstiprina audžuģimeņu un aizbildņu sistēma, jo bērns, kas redzējis citas attiecības starp cilvēkiem, ir daudz laimīgāks", uzsver labklājības ministrs Jānis Reirs.

Pēc 2016. gada datiem Latvijā bez vecāku gādības bija palikuši gandrīz septiņi tūkstoši bērnu, no kuriem aizbildniecībā bija četrarpus tūkstoši bērnu. Šī gada oktobrī Latvijā bija 578 audžuģimenes, kuru ģimenēs pašlaik atrodas 1198 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni.

Nesenais pētījuma par ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstību Latvijā rāda, ka no esošajām audžuģimenēm vairāk nekā katra otrā audžuģimene, kā motivāciju kļūt par audžuģimeni ir norādījusi vēlmi palīdzēt bērniem. Tikai septiņi procenti kā motivējošu faktoru uzskatīja valsts papildus finansiālo atbalstu.

Pētījuma dati ļauj izveidot arī vidējo Latvijas audžuģimenes portretu. Lielākoties tie ir cilvēki vecumā virs 45 gadiem. Pārsvarā tās ir pilnas ģimenes, kuru locekļiem ir vidējā vai augstākā izglītība. Puse no šīm ģimenēm dzīvo privātmājās.