Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
3. decembris – Starptautiskā personu ar invaliditāti diena | 03.12.2017.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Speciālās plenārsēdes laikā 1992. gada oktobrī tika pieņemta rezolūcija, kas pasludināja katra gada 3. decembri par Starptautisko personu ar invaliditāti dienu. Pirms 11 gadiem tika pieņemta ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Uz cilvēktiesībām balstīta pieeja invaliditātei kļuva par juridisko atskaites punktu visā pasaulē.

2016. gadā Latvijā 182 048 iedzīvotājiem jeb 9,3% bija noteikta invaliditāte, tai skaitā 17 865 personām invaliditāte tika noteikta pirmo reizi. 8 296 personas ar invaliditāti bija bērni un 73 541 personas - vecākas par 63 gadiem.
2016. gadā 9 506 personas saņēma pašvaldības piešķirto asistenta pakalpojumu, no kurām 4 430 personas bija ar I grupas invaliditāti, 4 184 personas ar II grupas invaliditāti un 892 bērni. 2016. gadā surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai saņēma 1 218 personas un 65 personas izglītības programmu apguvei. 2016. gadā veikta 29 transportlīdzekļu pielāgošana atbilstoši personu ar invaliditāti funkcionālo traucējumu veidam par valsts budžeta līdzekļiem u.c.
Personu ar invaliditāti nodarbinātības līmenis ik gadu pieaug. 2016. gada beigās nodarbināti bija četri procenti personu ar I grupas invaliditāti, gandrīz 20 procentu personu ar II grupas invaliditāti un 40 procenti personu ar III grupas invaliditāti. 2017. gadā Tiesībsarga biroja veiktajā darba devēju aptaujā 77 procenti darba devēju, kuri jau nodarbinājuši darbiniekus ar invaliditāti, norādīja, ka arī turpmāk pieņemtu darbā darbinieku ar invaliditāti.

Tomēr joprojām nepieciešams uzlabot sabiedrības izpratni un informētību par pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas stratēģiju Ja kopumā šajā jomā tolerance palielinās sadzīves situācijās, tad tomēr gandrīz katrs desmitais - 9,6 procenti - negribētu, lai šādi cilvēku tiktu pieņemti darbā viņu organizācijās. Aptaujas liecina, ka vairāk aizspriedumu un lielāka distancēšanās vērojama pret cilvēkiem ar psihiskām saslimšanām un intelektuālās attīstības traucējumiem.