darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Sociālajiem darbiniekiem par darbu ar ģimenēm un bērniem būs piemaksas | 19.12.2017.

Sākot ar 2018. gada 1. janvāri atjaunota valsts budžeta mērķdotācija piemaksai pie mēnešalgas tiem sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem. To paredz otrdien, 19. decembrī, valdības sēdē pieņemtie "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem piemaksai pie mēnešalgas 2018. gadā."

Mērķdotācijas atjaunošana ir nozīmīga sociālo darbinieku motivēšanai uzņemties šo darbu un regulāri paaugstināt kvalifikāciju, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas darbam ar ģimenēm un bērniem, jo darba samaksa sociālajā jomā strādājošajiem, salīdzinājumā ar citām jomām, ir zemāka par vidējo. Labklājības ministrijas un nodibinājuma "Baltic Institute of Social Sciences" veiktā pētījuma rezultāti parāda, ka sociālo darbinieku augstā intelektuālā un emocionālā slodze kopā ar zemo profesijas prestižu sabiedrībā un zemo atalgojuma konkurētspēju, salīdzinot ar privāto sektoru, ir būtiski faktori, kas mazina sociālā darbinieka vēlēšanos strādāt profesijā.

Tikmēr tieši sociālie darbinieki ir vieni no to palīdzošo profesiju pārstāvjiem, kuru redzeslokā nonāk ģimenes un bērni, kuriem nepieciešams atbalsts. Sociālo darbinieku trūkums sociālajos dienestos ļauj hipotētiski apgalvot, ka ne visas ģimenes ir sociālo dienestu redzeslokā un saņem nepieciešamo atbalstu, lai mazinātu tādas sociālās problēmas kā atkarības, bezdarbs, vardarbība, komunikācijas problēmas, paaudžu nesaskaņas, prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā trūkums, u.c.

Valsts mērķdotācija pašvaldībām 898 000 eiro apmērā paredzēta atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam" piešķirtajai apropriācijai sociālo darbinieku, kuri strādā ar ģimenēm un bērniem pašvaldību sociālajos dienestos, piemaksai, atvaļinājuma naudas un slimības naudas izmaksai proporcionāli piemaksas apmēram un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.