darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Pilnveidota personāla atlases pakalpojumu sniedzēju darbība | 04.01.2018.

Komersantiem, kas sniedz darba devējiem personāla atlases pakalpojumus darbam Latvijā paredzēts mazināt administratīvo slogu. Turpmāk atsevišķie licences saņēmēja pienākumi netiks attiecināti uz komersantiem, kas sniedz personāla atlases pakalpojumus Latvijas darba devējiem.

To nosaka ceturtdien, 4. janvārī valdības sēdē pieņemtie „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos „Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība".

Turklāt ar minētiem grozījumiem tiek noteikts, ka personāla atlases pakalpojumu sniedzēji, ievērojot pakalpojuma būtību, nav tiesīgi pieprasīt un saņemt jebkādu samaksu no darba meklētājiem. Jau šobrīd ir noteikts, ka komersanti, kas nodarbojas ar darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu un kuriem ir paredzēts saņemt samaksu no darba devēja, nav tiesīgi pieprasīt un saņemt jebkādu samaksu no darba meklētājiem, tādējādi minētajam grozījumam ir precizējošs raksturs.

Tāpat grozījumos ir paredzēts, ka personām, kas saņem darbiekārtošanas pakalpojumus ārvalstīs, ir jānodrošina tādi darba samaksas nosacījumi, kas garantē vismaz par normālo darba laiku paredzēto minimālo mēneša darba samaksu attiecīgajā valstī. Tas nepieciešams tāpēc, ka, strādājot ārvalstīs, personai rodas papildus izdevumi, kas ir saistīti ar uzturēšanos svešā valstī. Līdz ar to nav pieļaujamas situācijas, ka darbinieks tiek nodrošināts ar tādu darba apjomu, kas pēc būtības liedz ienākumu gūšanas iespēju.

Normatīvajā regulējumā precizētas arī komersantam izvirzītās prasības licences darbības apturēšanas laikā. Noteikts, ka licences darbības apturēšanas laikā, komersanti, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, nav tiesīgi reklamēt un piedāvāt darbiekārtošanas pakalpojumus un drīkst veikt tikai tās darbības, kas nepieciešamas pārkāpumu novēršanai.