darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kā Jūs rīkojaties gadījumos, kad bērns slikti uzvedas?

Cenšos izprast bērna sliktas uzvedības cēloņus

Uz laiku liedzu datora/telefona lietošanu vai citus izklaides pasākumus

Sarāju, brīdinot par sodu nākamajā reizē

Presei Pilns arhīvs
Uzlabos tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas sistēmu | 28.01.2008.

28.01.2008. Lai tehnisko palīglīdzekļu saņemšana kļūtu pieejamāka un draudzīgāka gan klientiem, gan pakalpojuma sniedzējiem, Tehnisko palīglīdzekļu centrs  (TPC) ir uzsācis darbu pie sistēmas pilnveidošanas.

Pašreizējā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtība ir jāpilnveido, lai atvieglotu un paātrinātu pakalpojuma piešķiršanu. Tāpēc TPC sadarbībā ar nozares speciālistiem un nevalstiskajām organizācijām ir izveidojusi darba grupu, kas izstrādā konkrētus priekšlikumus sistēmas uzlabošanai.

Identificējot problēmas esošajā kārtībā, darba grupa pirmajā tikšanās reizē vienojās par operatīvi veicamajām izmaiņām, lai atvieglotu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu. 

Viens no priekšlikumiem paredz, ka funkcionālo traucējumu novērtējumu cilvēks varēs veikt viņam ērtāk pieejamā vietā - TPC, pie pakalpojuma sniedzējiem vai, piemēram, sociālajā dienestā pie ergoterapeita. Līdz šim šo novērtējumu veica ārsts.

Tāpat plānots vienkāršot arī atzinuma veidlapu par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanas nepieciešamību, padarot to ārstiem saprotamāku un precīzāk aizpildāmu, līdz ar to novēršot situācijas, kad ārsta nepareizi aizpildītas dokumentācijas dēļ TPC ir spiests atteikt cilvēkam tehnisko palīglīdzekli.  

Atbilstoši darba grupas iecerei, plānots atjaunot iepriekšējo kārtību, saskaņā ar kuru cilvēki ar redzes un dzirdes traucējumiem un tie, kuriem nepieciešamas krūšu protēzes, tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai varēs pieteikties tieši pie pakalpojuma sniedzēja, nevis TPC.

Tāpat, izpildot Valsts kontroles ieteikumus, TPC šobrīd veic to cilvēku pārreģistrāciju, kuri, reģistrējoties pakalpojuma saņemšanai, bija iesnieguši nepilnīgi noformētus dokumentus.   

Par citām veicamajām izmaiņām esošajā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas kārtībā, darba grupa turpinās diskutēt šo trešdien, 30.janvārī. Izvērtējot priekšlikumus, Labklājības ministrija izstrādās grozījumus esošajā kārtībā. 

Informāciju sagatavoja:

Vineta Bērziņa,LM Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv