darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Būvobjektos nodarbinātajiem būs nepieciešamas apliecības | 29.01.2008.

29.01.2008. Lai ierobežotu nelegālo nodarbinātību būvniecībā, darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņēmējam būs pienākums 5 darba dienu laikā sagatavot būvobjektos nodarbināto apliecības un kontrolēt, lai būvobjektā neiekļūtu nepiederošas personas bez apliecībām.

Šie pasākumi palīdzēs izskaust gadījumus, kad darba devēji un darbinieki izvairās no kontrolēm un soda, piemēram, aizbildinoties, ka uz būvobjektu atnākuši „ciemos".

Tas noteikts šodien, 29.janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprinātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.

Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem, darbuzņēmējam un būvuzņēmējam būs jānodrošina, ka būvobjektā atrodas tajā nodarbināto saraksts. Ja vienā būvobjektā būvdarbus veiks vairāki darbuzņēmēji, tiem būs jāiesniedz galvenajam būvuzņēmējam savu attiecīgajā objektā strādājošo saraksts. Tajā jānorāda nodarbinātā vārds, uzvārds, personas kods vai darba atļaujas numurs Latvijā nodarbinātajiem ārzemniekiem, darba vai uzņēmuma līguma noslēgšanas datums un numurs, kā arī darbuzņēmēja nosaukums.

Papildus tam, darbuzņēmējam vai galvenajam būvuzņēmējam būs pienākums sagatavot katra būvobjektā nodarbinātā apliecību, kurā papildus augstākminētajai informācijai iekļaus arī strādājošā fotogrāfiju. Pēc apliecību izgatavošanas tās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību, saņems ikviens attiecīgajā objektā strādājošais. Nodarbinātajiem būs pienākums glabāt apliecību pieejamā vietā, nepieciešamības gadījumā to uzrādot kontrolējošo institūciju pārstāvjiem.

Vienlaikus grozījumi noteikumos precizē darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus. Tajā noteikti kritēriji un nepieciešamais zināšanu līmenis darba aizsardzības koordinatoriem projekta sagatavošanas un izpildes posmos.

Atbilstoši noteikumiem, par būvniecības projekta sagatavošanas posma (no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai) prasību ievērošanu atbildīga būs attiecīgās pašvaldības būvvalde, bet par tā izpildes posmu - Valsts darba inspekcija.     

Informāciju sagatavoja: 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv