darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno paaugstināt pabalstus un uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti | 31.01.2008.

31.01.2008. Labklājības ministrija (LM) valdības rīcības plānā paredzējusi virkni aktivitāšu cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ar 2009. gadu plānots paaugstināt pabalstu invalīdiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana mājās. Pabalstu plānots palielināt no 100 līdz 150 latiem mēnesī. 

Sekmējot „Invaliditātes likuma" pieņemšanu Saeimā, no nākošā gada iecerēts nodrošināt valsts finansētas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas bērniem, kuriem invaliditāte noteikta pirmreizēji, un viņu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

No 2009.gada ir paredzēta arī asistenta pakalpojumu nodrošināšana invalīdiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Viena no LM izstrādātā "Invaliditātes likuma" būtiskākajām novitātēm ir darbs invaliditātes riska novēršanai. Sākot ar 2011.gadu paredzēta prognozējamas invaliditātes noteikšana un atbilstoši tai - valsts finansēti ārstniecības, sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas pēc iespējas palīdzētu mazināt cilvēkam risku kļūt par invalīdu.

Ir iecerēts parakstīt ANO konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām", kuras mērķis ir veicināt, aizsargāt un nodrošināt personām ar invaliditāti iespējas pilnībā un vienlīdzīgi izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības.

Šogad iecerēts izveidot arī jaunas valsts līdzfinansētas darba vietas personām ar invaliditāti, kā arī paplašināt tehnisko palīglīdzekļu pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ministrija plāno uzlabot vides pieejamību ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, paredzot šī gada laikā veikt remontdarbus 13 valsts sociālās aprūpes centros.

Ar Eiropas fondu atbalstu plānots izveidot divus sociālās rehabilitācijas centrus dzirdes invalīdiem, kā arī pilnveidot jau esošo centru infrastruktūru un izveidot jaunas Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāles reģionos.

Šogad iecerēts arī decentralizēt sociālos pakalpojumus, lai panāktu pašvaldību ieinteresētību attīstīt alternatīvus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv