darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Aizliegs diskriminēt dzimuma, rases un etniskās piederības dēļ | 13.01.2009.

Lai veicinātu vienlīdzīgu attieksmi sabiedrībā, būs aizliegts dzimuma, rases un etniskās piederības dēļ diskriminēt fizisku personu, kas veic saimniecisku darbību, proti, pašnodarbinātos,  individuālos komersantus un citus.

To paredzēs Labklājības ministrijas izstrādāts likumprojekts, lai sekmētu diskriminācijas izskaušanu dzimuma, rases un etniskās piederības dēļ un tādējādi uzlabotu indivīdu aizsardzību  pret diskrimināciju, vienlaikus pildot saistības, ko Latvija uzņēmusies kā  Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts. 

Likumprojekta mērķis ir direktīvu 2000/43/EK un 2004/113/EK normu, attiecībā uz personu, kuras veic saimniecisko darbību, aizsardzību pret diskrimināciju atkarībā no rases, etniskās piederības un dzimuma, pārņemšana Latvijas Republikas tiesību aktos.

Šāda diskriminācija ir ne tikai cilvēktiesību pārkāpums, tas kavē arī sabiedrības ekonomisko attīstību, jo indivīdiem nav vienlīdzīgas pieejas dažādiem pakalpojumiem, mazinās cilvēku integrācija sabiedrībā un paaugstinās sociālās atstumtības risks. Tāpat diskriminācija kavē ekonomisko attīstību dalībvalstīs, jo uzņēmējiem netiek nodrošināti vienādi apstākļi kopējā tirgū.

Arī Latvijā ir sastopama nepamatota atšķirīga attieksme pret cilvēkiem to dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ. To apstiprina Tiesībsarga birojā apkopotie dati par saņemtajām sūdzībām - pērn Tiesībsarga birojā saņemtas 53 sūdzības par diskrimināciju uz rasu vai etniskās piederības pamata, bet 37 sūdzības par dzimumdiskriminācijas gadījumiem. 

Jaunais likumprojekts noteiks mehānismus tiesību aizsardzībai, patērētāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas sekas, ja saimnieciskās darbības veicējs aizstāv savas tiesības un likumiskās intereses u.c.

Likumprojekts „Fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums" šodien, 13.janvārī apstiprināts valdībā. Likumprojektu vēl skatīs Saeimā. 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.