Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Plāno pilnveidot GMI pabalsta saņemšanas iespējas | 15.01.2009.

Lai pilnveidotu pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai saņemšanas iespējas, plānots, ka pašvaldību sociālajam dienestam būs pienākums aprēķināt pabalstu, jau saņemot iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu izvērtēt viņu atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. 

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie noteikumi par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kas šodien, 15.janvārī izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Par tiem vēl lems valdība.

Pilnveidojot GMI pabalsta saņemšanas iespējas, samazināsies no sociālo dienestu sniegtajiem pakalpojumiem atstumto iedzīvotāju skaits. Tādējādi trūcīgie cilvēki varēs saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus un konsultācijas, lai turpmāk veiksmīgāk iesaistītos darba tirgū un spētu paši risināt savas un savas ģimenes sociālās problēmas. 

Saskaņā ar noteikumu projektu pašvaldībai būs tiesības pabalsta apmēra aprēķināšanai izmantot atšķirīgu GMI līmeni dažādām sociālām grupām. Tāpat pašvaldība varēs noteikt piemaksu pie GMI pabalsta, ja pabalsta saņēmējam visi apgādājamie ir nepilngadīgi.

Pašvaldību iesniegtie pārskati liecina, ka GMI pabalstu 2007.gadā saņēma 26,8 tūkst. cilvēki jeb 1,2% no iedzīvotāju kopskaita. 

Atgādinām, ka no 2009.gada 1.janvāra garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis ir 37 lati mēnesī. Līdz ar to GMI līmenis vienam cilvēkam ir 41,1% apmērā no ienākumiem, kas noteikti, lai personu atzītu par trūcīgu.

Persona tiek atzīta par trūcīgu, ja tās ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. No 2009.gada 1.janvāra minimālā alga ir 180 lati mēnesī.

Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgam pabalsta pieprasītājam ir jāslēdz vienošanās par sadarbību ar sociālā darba speciālistu. Šādi ir iespējams veicināt darbspējīgo iedzīvotāju motivāciju iesaistīties darba tirgū un palielināt savus ienākumus, tādējādi izkļūstot no GMI pabalsta saņēmēju loka. 

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.