Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ministre I. Purne: jāmazina dzimumu stereotipus izglītības iestādēs | 31.01.2008.

31.01.2008. Ministre Iveta Purne(ZZS) šodien, 31. janvārī Slovēnijā piedalās Eiropas Savienības(ES) dzimumu līdztiesības ministru neformālajā sanāksmē, lai diskutētu par nodarbinātības mērķu sasniegšanu un dzimumu līdztiesības veicināšanas aktivitātēm.

Vēloties mazināt dzimumu nevienlīdzīgo stāvokli darba tirgū, Latvijā būtu jāpilnveido izglītības sistēma, kas maksimāli samazinātu dzimumu stereotipu popularizēšanu, uzsver I. Purne. „Ir svarīgi padarīt eksaktos mācību priekšmetus ne tikai par zēnu prioritāti, bet ar šo priekšmetu apguvi aizraut arī meitenes".

Statistikas dati liecina, ka Latvijā vīriešu un sieviešu izvēlē attiecībā uz profesiju, aizvien pastāv būtiskas atšķirības. Sievietes izvēlas studēt galvenokārt sociālās un humanitārās zinātnes, kas darba tirgū nereti ir vienas no zemāk apmaksātajām nozarēm.

Lai mazinātu stereotipisku vīriešu un sieviešu studiju izvēli, Latvijā jau īstenoti vairāki EQUAL projekti, piemēram, tapušas rekomendācijas eksaktajās mācību grāmatās ietvert informāciju ne tikai par vīriešu, bet arī par sieviešu sasniegumiem zinātnē.

Pētījumos atklājies, ka pedagogi eksaktajos mācību priekšmetos lielākas cerības liek uz zēniem - viņi tiek iedrošināti saistīt nākotnes nodarbošanos ar eksaktajām zinātnēm. Savukārt meitenēm, pēc pedagogu domām, ir zemāka pašapziņa un neticība tam, ka viņas spēs gūt panākumus eksaktajos mācību priekšmetos.

Ar mērķi paaugstināt pedagogu zināšanu līmeni par dzimumu līdztiesību un veicināt vienādu attieksmi pret zēniem un meitenēm, Latvijā ir veikti atbilstoši pedagogus izglītojoši pasākumi.

Savukārt, lai atbalstītu sievietes ar tehniskajām zinātnēm saistītajās nozarēs, EQUAL projekta ietvaros sievietēm rīkoti apmācību kursi ar tehniskajām nozarēm saistītās jomās, kā arī veidota sadarbība ar tehnisko nozaru darba devējiem.

„Lai mainītu sabiedrībā pastāvošos stereotipus par sievietēm kā mazāk atalgotu darbu veicējām, ir aktīvi jāturpina realizēt izglītojošus un informatīvus pasākumus. Sadarbībā ar darba devējiem, jāmeklē alternatīvas, lai tehniskajās un ar eksakto zināšanu izmantošanu saistītajās nozarēs ieinteresētu strādāt arī sievietes," norāda I. Purne.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv