Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM plāno vienkāršot nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību | 22.01.2009.

Lai darba devēji vieglāk varētu veikt darbā notikušo nelaimes gadījumu izmeklēšanu un reģistrēšanu, Labklājības ministrija (LM) plāno vienkāršot nelaimes gadījumu izmeklēšanas kārtību.

Tas noteikts LM izstrādātajā noteikumu projektā „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība", kas šodien, 22.janvārī, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Saskaņā ar noteikumu projektu paredzēts, ka būs jāizmeklē nelaimes gadījumi darbā, kad darba nespēja ir ilgāka par trīs diennaktīm, nevis vienu diennakti, kā tas ir pašreiz. Salīdzinot ar pašreizējo kārtību, noteikumu projekts paredz vienkāršāku akta par nelaimes gadījumu formu, iekļaujot tajā tikai informāciju, kas attiecas uz nelaimes gadījumu, jo akta būtība ir konstatēt, vai nelaimes gadījums ir saistīts ar darbu. Līdz ar to aktā būs jāidentificē cietušais, viņa darba devējs un jāapraksta nelaimes gadījumu apstākļi. Noslēgumā būs jādod slēdziens par to, vai nelaimes gadījums ir saistīts ar darbu vai nē. Plānots, ka akta forma būs uz vienas A4 formāta lapas.

Turpmāk akta formā nebūs jāiekļauj daudzi šobrīd prasītie kodi, un tam nebūs jāpievieno vairāki šobrīd prasītie dokumenti, kuri nav tieši attiecināmi uz nelaimes gadījumu.

Jāizmeklē būs arī nelaimes gadījumi, kad konstatēts inficēšanās risks, bet tūlītēja darba nespēja nav iestājusies. Šajā gadījumā paredzēta vienkāršota nelaimes gadījumu izmeklēšana. Tāpat vienkāršāk varēs izmeklēt tādus darba vietā notikušus nelaimes gadījumus kā, piemēram, ja nelaimes gadījums darbā ir ceļu satiksmes negadījums, ja nelaimes gadījums ir saistīts ar sportista profesionālo darbību (noticis ar profesionālu sportistu sporta spēles vai treniņa laikā).

Noteikumu projekts paredz, ka jāizmeklē būs arī nelaimes gadījumi, kad iestājusies cietušā nāve darba vietā. Gadījumos, kad darba vietā nodarbinātais būs miris bez redzamiem miesas bojājumiem, darba devējam būs pienākums aizpildīt paziņojumu par mirušā pārvietošanu. Tas nepieciešams, lai Valsts darba inspekcija (VDI) varētu ātri noteikt, kur atrodas cietušā ķermenis, kā arī to, vai ir veikta, vai plānota patologanatomiskā izmeklēšana.

Vienlaikus darba devējam būs pienākums nekavējoties ziņot VDI par visiem darba vietā notikušiem nelaimes gadījumiem. Pašlaik šāda informācija ir jāsniedz tikai par smagiem nelaimes gadījumiem.

Tāpat paredzēts arī vienkāršot paziņojuma formu par zaudējumiem, kas darba devējam radušies saistībā ar nelaimes gadījumu. Tajā būs jāiekļauj tikai nelaimes gadījuma akta reģistrācijas numurs un informācija par pārejošas darba nespējas ilgumu un izdevumiem, kas radušies cietušā darba nespējas rezultātā un saistībā ar bojātām iekārtām vai ēkām.

Plānots, ka noteikumi stāsies spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.