darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Ministre I. Purne: darba tirgū jāpalīdz integrēt jauniešus, vecāka gadagājuma cilvēkus un personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma | 31.01.2008.

31.01.2008. Labklājības ministre Iveta Purne 31.janvārī - 2.februārī Slovēnijā piedalās Eiropas Savienības(ES) nodarbinātības un sociālās politikas ministru neformālajā sanāksmē, lai diskutētu par atbalsta iespējām darba meklētājiem. 

I. Purne norāda, ka īpaši svarīgi ir sniegt atbalstu mazāk aizsargāto grupu - jauniešu, vecāka gadagājuma cilvēku un personu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma - integrācijai darba tirgū. Turklāt šajā procesā ir būtiski ievērot arī dzimumu līdztiesības aspektu.

Latvijā aktīvās nodarbinātības politikas ietvaros šajā jomā jau realizēta virkne aktivitāšu -  izstrādāti īpaši jauniešu nodarbinātību veicinoši pasākumi, piemēram, „Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs", „Darba prasmju apguve pie darba devēja", „Subsidētā nodarbinātība".

Arī vecākiem cilvēkiem ir paredzēti dažādi pasākumi, piemēram, „Subsidētās darba vietas pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem", „Aktīvās darba dzīves paildzināšana senioriem", kas dod iespēju uzlabot darba tirgū nepieciešamās prasmes atbilstoši katras grupas vajadzībām.

I. Purne norāda, ka arī Latvijas pensiju sistēma šobrīd tiešā veidā sekmē iesaistīšanos darba tirgū, jo valsts vecuma pensijas apmērs ir atkarīgs no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Ministre uzskata, ka Latvijā tomēr vēl būtu jāpilnveido karjeras attīstības atbalsta sistēma, kas ietver karjeras konsultācijas atbilstoši katra spējām un darba tirgus pieprasījumam.

Jāatgādina, ka Latvijā no 2007.gada vispārējās izglītības iestādēs ir pieejami apmācīti pedagogi - konsultanti, kas jauniešiem sniedz atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā.

Savukārt, lai veicinātu pieaugušo iedzīvotāju profesionālo pilnveidi un karjeras attīstību, Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā bezmaksas karjeras konsultācijas.

Arī valdības rīcības plānā paredzētas konkrētas aktivitātes, kas orientētas uz elastīgu darba formu atbalstīšanu.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv