Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
Licences darbiekārtošanās pakalpojumu veikšanai varēs saņemt NVA | 29.01.2009.

Lai samazinātu administratīvo slogu komersantiem - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem, plānots, ka licences darbiekārtošanas pakalpojumu veikšanai turpmāk piešķirs, apturēs vai anulēs Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA).

Līdz šim to veica speciāli šim mērķim izveidota licencēšanas komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Ārlietu, Labklājības, Iekšlietu ministrijas un Valsts darba inspekcijas.

Tas noteikts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajos grozījumos Ministru kabineta noteikumos „Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtība". Tie šodien, 29.janvārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Grozījumi vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Saskaņā ar noteikumu projektu lēmumus par licences izsniegšanu, to atteikšanu, apturēšanu vai anulēšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā izskatīs NVA direktora pilnvarota aģentūras amatpersona. Savukārt, lai apstrīdētu lēmumus, ar iesniegumu būs jāvēršas pie NVA direktora.

Ar mērķi uzlabot darbiekārtošanas pakalpojumu kvalitāti, plānots, ka vienu gadu licenci nevarēs saņemt arī tie komersanti, kuri ir darbojušies tāda komersanta vārdā, kuriem licence ir anulēta, jo komersants ir radījis kaitējumu klienta (darbiekārtošanas pakalpojuma saņēmēja) tiesiskajām interesēm. Tas nozīmē, ja, piemēram, komersants, kuram licence anulēta iepriekš minēto iemeslu dēļ pārreģistrēsies kā cits komersants, viņam licence netiks izsniegta. Savukārt, ja no licences anulēšanas brīža būs pagājis viens gads, licenci varēs saņemt.

Lai nodrošinātu iespēju komersantiem dokumentus iesniegt arī elektroniski, pirms licences saņemšanas komersantam nebūs jāuzrāda šādi oriģināldokumenti -  Uzņēmumu reģistra reģistrācijas apliecība un Datu valsts inspekcijas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecība. Tāpat paredzēts, ka turpmāk komersantam būs jāiesniedz pārskats par darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanu pusgadā, nevis kā līdz šim ceturksnī.

Atbilstoši noteikumu projektam NVA būs pienākums vienu reizi divos gados pārbaudīt komersantu viņa darbības vietā.

Šobrīd 85 komersanti saņēmuši licences darbiekārtošanās pakalpojumu sniegšanai.  

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv,

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv.