Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM veicinās darbaspēka atgriešanos no ekonomiskās migrācijas | 01.02.2008.

Lai veicinātu darbaspēka atgriešanos Latvijā, Labklājības ministrija (LM) nodrošinās izmaiņas darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvajos aktos un tās padotībā esošā Nodarbinātības valsts aģentūra īstenos informatīvu kampaņu par situāciju darba tirgū un karjeras iespējām Latvijā, - paredz valdības rīcības plāns.

Plānā paredzēts sniegt konsultatīvu un finansiālu atbalstu bezdarbniekiem komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai. Šogad plānots atbalstīt vismaz 80 šādas  personas, tai skaitā reemigrantus.

Iecerēts sniegt atbalstu arī darba vietas sasniedzamībai - darbiniekiem pārbaudes laikā tiks segti transporta izdevumi braucieniem no deklarētās dzīves vietas uz darba vietu, ja darba vieta būs citā reģionā, kurā ir attiecīgā darbaspēka pieprasījums.

Ciešā sadarbībā ar darba devēju vajadzību apzināšanu un piesaistot Eiropas Savienības(ES) struktūrfondu līdzfinansējumu, tiks atbalstīta arī nodarbināto kvalifikācijas celšana, pārkvalifikācija un tālākizglītība. Ar šiem pasākumiem līdz 2013. gadam plānojot atbalstīt 11 400 strādājošos vai pašnodarbinātos visā Latvijā.

Lai veicinātu ātrāku atgriešanos darba tirgū personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, šogad tiks piedāvātas īpašas apmācības programmas 120 personām.

Turpināsies arī skolēnu nodarbināšana skolas brīvlaikā, līdzfinansējot darba vietas vidēji 10 000 skolēniem, lai sniegtu viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes un pieredzi.

Informāciju sagatavoja:

Gunta Skrebele, labklājības ministres preses sekretāre, 7021685; 29494943; gunta.skrebele@lm.gov.lv