darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM informēs apvienību „Apeirons” par paveikto ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai | 11.02.2009.

Šodien, 11.februārī, Labklājības ministrijas (LM) speciālisti informēs invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" reģionālos pārstāvjus par paveikto, lai Latvijā varētu īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām.

LM informēs, ka pēc ANO konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijas LM būs atbildīga par Konvencijas īstenošanas koordinēšanu valstī. Savukārt LM ir vienojusies ar Tiesībsargu, ka tā kā neatkarīga institūcija veicinās, aizsargās un pārraudzīs ANO Konvencijas īstenošanu. Īpaši nepieciešama būs nevalstisko organizāciju līdzdalība ANO Konvencijas īstenošanā, tāpēc arī Invalīdu lietu nacionālā padome katru ceturksni tiks informēta par paveikto.

LM ir vienojusies ar Tiesībsargu arī par nepieciešamību izvērtēt Diskriminācijas novēršanas likuma izstrādāšanas lietderību. Minētajā likumā diskriminācijas aizliegums būtu noteikts kā vispārīgs princips.

Savukārt līdz 1.maijam LM izstrādās rīcības plānu, lai sagatavotos ANO Konvencijas ratifikācijai.

Tāpat pusgada laikā ir notikušas sešas darba grupas sanāksmes, kuru laikā veikts Latvijas likumdošanas atbilstības ANO Konvencijai izvērtējums un konstatēti galvenie problēmjautājumi. LM ir arī nosūtījusi Valsts kancelejai vēstuli, kurā sniegta informācija par darba grupas secinājumiem, izvērtējot normatīvo aktu atbilstību ANO Konvencijas prasībām. Darba grupā piedalās ministriju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji.

Atgādinām, ka ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām Latvija parakstīja 2008.gada 18.jūlijā ANO galvenajā mītnē Ņujorkā.

Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai pret cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu ievērota cilvēkam pienācīgā cieņa un tiktu nodrošinātas visas cilvēka pamattiesības.

Konvencijas vispārējie pamatprincipi paredz diskriminācijas aizliegumu, invalīdu līdzdalību un integrāciju sabiedrībā, iespēju vienlīdzību, cieņu pret bērnu ar invaliditāti spēju attīstību un citus principus

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv