Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM ar sociālajiem partneriem diskutēs par grozījumiem Darba likumā | 06.02.2008.

06.02.2008. Labklājības ministrijas (LM) speciālisti ar sociālajiem partneriem šodien Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē diskutēs par neatbalstītajiem priekšlikumiem, kas saistīti ar grozījumiem Darba likumā.

Viens no tiem ir saistīts ar obligātu piemaksas noteikšanu darbiniekam, kas veic ar īpašu risku saistītu darbu. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) šobrīd aicina noteikt darba devējam pienākumu maksāt piemaksu darbiniekam par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, piemēram, paaugstinātas psiholoģiskas vai fiziskas slodzes gadījumos, kā arī, ja ir paaugstināts risks darbinieku drošībai un veselībai.

Tāpat NTSP sēdē spriedīs par neatbalstīto Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) priekšlikumu par darba devēja veiktajiem izdevumiem, kas saistīti ar darbinieku profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, ja 2 gadu laikā pēc to veikšanas, pēc darbinieka vai darba devēja iniciatīvas tiek pārtrauktas darba attiecības.

Lai gan sociālie partneri vienojās noteikt aizliegumu summētā darba laika ietvaros nodarbināt darbinieku ilgāk par 24 stundām pēc kārtas un 56 stundām nedēļā, LDDK un LBAS nepanāca savstarpēju vienošanos par pārējiem ar summēto darba laiku saistītiem ierosinājumiem.

Līdztekus iepriekšminētajam, LDDK nepiekrīt papildus garantijām darbiniekiem saistībā ar  ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pārcelšanu vai pagarināšanu bērna slimības gadījumā. Tā vietā LDDK rosina pilnveidot darbnespējas lapu izsniegšanas un apmaksas kārtību. 

Atgādinām, ka pērn notikušajā Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadomes (DLTSA) sēdē sociālie partneri savā starpā vienojās par lielāko daļu no darba grupas piedāvātajiem  40 priekšlikumiem, tajā skaitā attiecībā uz izmaiņām dažādās darba tiesisko attiecību procedūrās.

Saskaņā ar Ministru kabineta protokollēmumu grozījumi Darba likumā jāizstrādā līdz 2008.gada 1.aprīlim.

Informāciju sagatavoja 

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv

Marika Kupče, sabiedrisko attiecību speciāliste 7021665, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv