darbinieku_nosutisana.png - 4.79 KB latvija_100_logo.png - 10.36 KB

strukturfondi.jpg - 22.31 KB

logo_cmyk.jpg - 1.8 MB

gimidraudzkomers_logo.png - 16.12 KB 

e_paraksts_logo.png - 3.03 KB

 

Jautājums

Kur Jūs labāk gribētu redzēt informāciju par savu pensijas 1. un 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

Portālā latvija.lv

Portālā manapensija.lv

Internetbankā

VSAA nodaļā

Mani tas neinteresē

Presei Pilns arhīvs
LM aicina darba devējus apzinīgāk informēt Valsts ieņēmuma dienestu par atlaistajiem darbiniekiem | 05.03.2009.

Lai no darba atbrīvotie cilvēki varētu saņemt bezdarbnieka pabalstu, Labklājības ministrija (LM) aicina darba devējus apzinīgāk ievērot prasības, sniedzot informāciju Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par atlaistajiem darbiniekiem.

Lai varētu aprēķināt un piešķirt bezdarbnieka pabalstu, darba devējam katru mēnesi VID jāiesniedz ziņojums ar nosaukumu „Ziņas par darba ņēmējiem", kurā kodu veidā norādīta informācija par katru darba attiecību pārtraukšanas veidu. Šogad tika veiktas izmaiņas, paredzot, ka darba devējs šīs ziņas drīkst iesniegt tikai vienreiz bez labošanas. Līdz ar to nereti šī informācija VID tiek iesniegta kļūdaina vai neprecīza un līdz ar to cietējs ir atlaistais darbinieks, kas pretendē uz bezdarbnieka pabalstu.

LM atgādina, ka  ne vienmēr bezdarbniekam ir tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu uzreiz pēc atlaišanas no darba. Ja darbinieka atbrīvošanas iemesls bijis darba attiecību pārtraukšana pēc paša darbinieka vēlēšanās vai pārkāpuma dēļ, tad bezdarbnieka pabalstu šim cilvēkam piešķir tikai pēc 2 mēnešiem. 

Tā, piemēram, darba devējam kļūdoties var būt šāda situācija: darbinieks ar 10.februāri tiek atlaists uz pušu vienošanās pamata, bet iesniegumu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai cilvēks iesniedzis jau ar 11.februāri. Savukārt darba devējs tajā pašā laikā VID iesniedz informāciju, ka iemesls darbinieka atbrīvošanai ir paša darbinieka vēlēšanās pārtraukt darba attiecības jeb paša uzteikums. Līdz ar to bezdarbnieks, kuram pabalsts būtu jāsaņem jau par periodu no 11.februāra, to varēs saņemt tikai ar 11.aprīli.

Tāpēc LM speciālisti aicina darba devējus, sniedzot informāciju VID, precīzi ievērot ziņojumā norādāmos kodus:

  • 21 - darba ņēmēja statusa zaudēšana, pamatojoties uz darba ņēmēja uzteikumu. Bezdarbnieka pabalstu šajā gadījumā piešķirs ne agrāk kā 2 mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas;
  • 22 - darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba ņēmēja pārkāpumu normatīvajos aktos, kuros noteikta personu atbrīvošana no darba, noteiktajos gadījumos. Tādējādi bezdarbnieka pabalstu piešķirs ne agrāk kā 2 mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas;
  • 23 - darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar darba devēja likvidāciju. Bezdarbnieka pabalstu piešķirs no pieprasījuma bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai iesniegšanas dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) ;
  • 24 - darba ņēmēja statusa zaudēšana sakarā ar nespēju veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ. Bezdarbnieka pabalstu šajā gadījumā piešķirs no pieprasījuma bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai iesniegšanas dienas VSAA;
  • 25 - darba ņēmēja statusa zaudēšana citos gadījumos - piemēram, ja darba ņēmējs tiek atbrīvots pēc pušu vienošanās. Tādā gadījumā bezdarbnieka pabalstu piešķirs no pieprasījuma bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai iesniegšanas dienas VSAA.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021632, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv;

Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv